Softwarerobotter frigiver tid til andre opgaver

Målgruppe: Medarbejdere i Region Midtjylland på tværs af hospitaler, afdelinger mv.

Softwarerobotter gør det muligt at automatisere mange digitale processer og manuelle arbejdsgange. Region Midtjylland har ved hjælp af RPA-teknologi (Robotic Process Automation) automatiseret en lang række arbejdsopgaver og derved frigivet tid svarende til over 100 årsværk.

Region Midtjylland har flere end 35.000 medarbejdere og er i kontakt med op mod 1,3 millioner borgere om året. Det kræver et stort it-system og involverer en lang række manuelle arbejdsgange, som typisk kræver mange indtastninger og klik og dermed er meget tidskrævende.

Region Midtjylland har som en del af sin digitaliseringsstrategi implementeret RPA-teknologi, som gør det muligt at automatisere digitale processer og manuelle arbejdsgange på tværs af systemer og brugergrænseflader. Implementeringen er sket i samarbejde med konsulenthuset Devoteam, som også har hjulpet med at professionalisere teknologien og uddanne et stort antal fagpersoner. Som følge af uddannelsen er medarbejderne i dag i stand til selv at automatisere egne arbejdsgange lokalt på hospitaler, apoteker, koncernstabe mv. En ny softwarerobot i Region Midtjylland bliver typisk udviklet, kvalitetssikret og godkendt på to-tre uger. Regionen havde i 2. kvartal 2023 implementeret flere end 200 RPA-løsninger, som løser opgaver og frigiver tid i administrationen og klinikken svarende til flere end 100 årsværk. Et konkret eksempel er en RPA-løsning, som er udviklet i forbindelse med godkendelse af vederlagsfri medicin. I denne proces er medarbejderens 20 klik skåret ned til kun få klik, som sætter en robot i gang. Herefter færdiggør robotten resten af processen. Region Midtjylland havde i juni 2023 en pipeline på flere end 140 forslag til yderligere automatiseringer og forventede, at der fortsat er masser af muligheder for at frigive tid såvel i administrationen som i klinikken via nye RPA-løsninger.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Børge Knudsen, kontorchef IT, Region Midtjylland
21 73 12 91, Borge.Knudsen@rm.dk