Softwareløsning sparer tid for ambulancer

Lægebiler

Målgruppe: Medarbejdere i akutberedskab

Ambulancer mødes nogle gange med akutlægebilen på vejen mod hospitalet, når der pludseligt opstår behov for hurtig lægeassistance. Tidligere blev mødepunktet aftalt og koordineret manuelt. Ny dynamisk softwareløsning finder automatisk det optimale mødested, som løbende opdateres på ambulancens og akutlægebilens GPS-skærme, og sparer værdifuld tid for kritisk syge patienter

Ved 112-opkald om akut sygdom og tilskadekomst vurderer en visitator, om der kun skal sendes en ambulance eller en ambulance og en akutlægebil afsted. Ved de fleste udrykninger sendes kun en ambulance, men situationen kan være alvorligere end ventet og kræve lægeassistance. For at spare dyrebar tid søger ambulancen at mødes med akutlægebilen på vej til hospitalet. Dette kaldes Rendez-vous og koordineres mellem vagtcentralen og den redder, som kører ambulancen. Samtidigt skal redderen koncentrere sig om trafikken, hvilket skaber risikable og stressende situationer.

Med softwareløsningen ’Sikker Rendez-vous’ er der udviklet et dynamisk, intelligent mødepunkt. Ambulancepersonalet skal nu blot anmode den tekniske dispatcher på Regionens Vagtcentral om assistance fra akutlægebilen, hvorved dispatcherne med ét enkelt tryk, får systemet til at beregne det optimale mødepunkt på vej til hospitalet som herefter implementeres i det allerede eksisterende GPS-system. Både ambulancen og akutlægebilen får det samme koordinat ud på skærmen og punktet opdateres løbende alt efter trafikken, og hvor hurtigt bilerne kører. De kan også følge med i, hvor den anden enhed løbende befinder sig. Herudover, tages der hensyn til, hvor det fysisk er muligt at mødes, hvilken rute der er hurtigst, hvilke veje der vælges at køre på, og at det altid er akutlægebilen, der skal nå frem først, så ambulancen ikke skal vente. Sikker Rendez-vous sparer værdifuld tid for kritisk syge patienter præhospitalt, da køretiden forkortes og ventetiden minimeres elimineres sammenlignet med det manuelt udvalgte Rendez-vous-punkt. Det indebærer, at man nu kan give patienten en tidligere og potentielt bedre behandling. Få minutter kan i nogle situationer være kritiske for, om en patient får varige mén, og med den nye løsning vil akutlægebiler og ambulancer kunne frigives hurtigere til nye opgaver. Sikker Rendez-vous højner trafiksikkerheden, er med til ar sørge for hurtigere behandling og mindsker stressbelastningen for ambulancepersonalet.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Roselil Maria Oelrich, ambulanceredder, Region Hovedstaden
52 42 95 74, roselil.maria.oelrich@regionh.dk