Socialgastronomisk virksomhed leverer god mad og øget livskvalitet

Café Ingeborg løser flere kommunale opgaver på en måde, der giver mening for ældre borgere samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Borgere i beskyttet beskæftigelse bidrager produktivt og indgår i et socialt fællesskab, samtidig med at de laver mad af høj kvalitet til kommunale institutioner og skaber liv på plejecenteret Knud Lavard. Med et sygefravær på 3,2 procent og en elitesmiley lykkes de med to vigtige opgaver.

En lukningstruet café på det nybyggede plejecenter Knud Lavard Centret blev afsættet for nytænkning. Den mere traditionelt tænkte café havde ikke den nødvendige omsætning og havde vanskeligt ved at skabe det ønskede liv på plejecenteret. Samtidig var kommunen opmærksom på de komplekse sociale og økonomiske problemstillinger, der opstår, når borgere ikke har en meningsfuld hverdag eller ikke er del af sociale fællesskaber.

Et politisk ønske om at skabe 'bedre livskvalitet gennem bedre ældremad lavet fra grunden af gode råvarer' danner grundlag for Café Ingeborg og dets udvikling. Cafeen, der førhen var en traditionel café for de ældre borgere på plejehjemmet, fungerer i dag som både café og produktionskøkken. Herfra leveres dagligt 300 måltider, lavet af friske råvarer, til kommunens plejecentre, bosteder, specialskoler og administrative enheder. På plejecenteret er cafeen også med til at skabe mere liv og fungerer som et mødested beboerne. Café Ingeborg er samtidig en kommunal socialgastronomisk virksomhed, hvor der skabes livskvalitet og meningsfuld beskæftigelse for en mangfoldighed af borgere med et handicap eller personlige udfordringer. Den rummelige arbejdsplads har omkring 40 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse, hvor der er plads til forskellighed og fokus på, hvad man kan sammen og ikke, hvad man ikke kan. Cafeen er startet op på et treårsværk, hvor lokalpolitikerne åbnede op for at kombinere nye brugergrupper og afsatte en økonomisk ramme til at etablere et nyt forsøgsprojekt. Cafeen samarbejder med en række kommunale centre og enheder, herunder Socialpsykiatrien i Ringsted, Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Midtsjællands Aktiveringscenter, Musikskolen, daginstutionsområdet og Ringsted Brandstation, samt med foreninger og frivillige i kommunen og skaber nye løsninger på tværs af kommunale siloer og budgetter.

Anne Woergaard Mikkelsen, leder, Café Ingeborg,
41 77 27 51 ami@ringsted.dk