Skolebørn og ældre lærer af hinanden

Én gang om ugen bliver en gruppe elever fra Lind Skole undervist på Lind Plejecenter. Samarbejdet, som en skolelærer og en medarbejder på plejecenteret har taget initiativ til, styrker de fagligt svage elever, mens plejecenterets beboere får mere indhold og glæde i hverdagen

Alt for mange ældre på landets plejecentre føler sig ensomme og oplever at kede sig. Samtidig ønsker mange skoler i disse år at skabe mere meningsfulde læringsfællesskaber, der i højere grad tager afsæt i det omkringliggende samfund. Projektet HeartWork i Herning Kommune fokuserer på begge dele.

I foreløbig tre år har Lind Skole haft et samarbejde med et åbent plejecenter i Lind. Samarbejdet mellem de to arbejdspladser går ud på, at udvalgte klasser fra skolen én gang om ugen besøger de ældre beboere og flytter undervisningen hen til centeret. Idéen er skabt i fællesskab af plejecenteret og skolelærer Belinda Hornshøj, der også er tovholder på projektet. Formålet er at udvikle et mere relationsbaseret læringssyn, der taler til det hele menneske. Projekt HeartWork er en gevinst for både børnene og de ældre: Eleverne vokser både fagligt og socialt, mens de ældre oplever at få mere indhold og glæde i hverdagen. Børn fra 2., 5. og 9. klasse deltager, og de planlægger selv deres besøg. Blandt andet læser eleverne højt, skriver breve og synger fællessange med de ældre. Hver elev danner desuden par med en beboer, der bliver deres faste ven. Erfaringen er, at børn, der ikke er fagligt stærke, får et stort løft og finder mere ro ved at være på plejecenteret. Fagligt stærke elever rykkes også. Blandt de ældre er selv de mest demensramte lyst op og er begyndt at kunne huske anekdoter, og samarbejdet skaber bedre deltagelsesmuligheder for begge parter. Herning Kommune har nu afsat ressourcer til et toårigt pilotprojekt, som skal afgøre, om fremgangsmåden kan overføres direkte til andre skoler. I første omgang er projektet blevet spredt til én anden skole i området.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Belinda Hornshøj, skolelærer på Lind Skole og projektleder af HeartWork
22 42 47 50, heartwork@outlook.dk

Gundi Halfmann, centerleder, Lind Plejecenter
96 28 87 50, lidgh@herning.dk

Preben Siggaard, centerchef for Børn og Læring, Herning Kommune
96 28 64 40, cblps@herning.dk