Skat sparer danskerne for ærgrelser over restskat

Ved hjælp af tjenesten ‘Skat i balance’ har SKAT siden 2013 hjulpet over en million danskere til at ramme plet med forskudsopgørelsen. Det har betydet et fald i danskernes restskat på 1,7 milliarder kr., og samtidig forventes der et ekstra provenu til statskassen på ca. 100 mio. kr. om året i skattekroner, der ellers ikke ville kunne inddrives.

SKAT bemærkede, at danskernes samlede restskat steg og steg. En spørgeskemaundersøgelse viste, at mange borgere troede, at SKAT løbende opdaterede skattetrækket, hvis der skete ændringer i borgernes skatteforhold. Men det var ikke tilfældet. Således byggede den automatiske forskudsopgørelse for et givent år på to år gamle oplysninger om borgerens indtægter og fradrag.

Hvis SKAT registrerer væsentlige ændringer i en borgers skatteforhold, fx ved boligkøb eller nyt job, og borgeren ikke selv justerer i forskudsopgørelsen, så sender SKAT hvert år i maj et opdateret forslag til en ny forskudsopgørelse. Servicen gives, uanset om borgeren skal betale mindre eller mere i skat. I begge tilfælde dog kun hvis beløbet overstiger 5.000 kr. Spørgeskemaundersøgelsen viste nemlig også, at der er en bagatelgrænse for, hvornår borgerne ønsker at blive kontaktet, ligesom en del af borgerne bevidst går efter at få lidt penge tilbage i skat. Og det vil SKAT ikke forhindre. Med ‘Skat i balance’ bliver nye digitale procedurer taget i brug, som kan udføre en aktuel beregning for hver enkelt borger. Før skulle det gøres manuelt. I 2013 fik 950.000 borgere tilsendt et forslag til en ny opgørelse, mens det gjaldt 300.000 året efter. I fire ud af fem tilfælde godkender borgerne det nye forslag fra SKAT. Det sænker ikke kun restskatterne, men sender også færre forsinkede betalinger til inddrivelsescentret.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Johnny Fussing, chefkonsulent for Forretningsprocesser, SKAT,
72 38 93 32, johnny.fussing@skat.dk