Samarbejde mellem kommune og socialøkonomisk virksomhed styrker beskæftigelse og integration

Målgruppe: Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Kolding Kommune har en målsætning om at etablere bæredygtige virksomheder, der tjener et socialt formål, hvilket den socialøkonomiske virksomhed Sheworks bidrager til. Virksomheden skaber værdi, idet flere kommer i beskæftigelse. Beregninger viser desuden, at Sheworks sociale impact målt fra februar 2020 til december 2020 har sparet samfundet for 3,5 mio. kr., at virksomheden skaber glæde og motivation.

Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk står ofte uden for arbejdsmarkedet og har på landsplan den laveste beskæftigelse med 46 procent. At stå uden for arbejdsmarkedet har konsekvenser for den enkelte kvinde, familien og samfundet. Det er en kompleks udfordring at få denne gruppe inkluderet, da kvinderne ofte ikke har uddannelse eller de nødvendige sproglige kompetencer for at få et arbejde. Kvinderne har deltaget i flere kurser og forløb via kommunen, men disse forløb er typisk af kortere varighed, og kan have begrænsede fremtidsperspektiver.

Som led i arbejdet med at skabe flere og bedre muligheder for kvinder med anden etnisk baggrund har Kolding Kommune sat gang i at etablere socialøkonomiske virksomheder. Med en politik for socialøkonomi og en konkret model, der giver projekter mulighed for at afprøve deres kommercielle og sociale potentiale, løftes i dette tilfælde kvinderne ud af kommunen og over i en virksomhed med mulighed for reel ansættelse. Den socialøkonomiske virksomhed Sheworks Atelier er en af de socialøkonomiske virksomheder, der er skabt i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Designskolen Kolding og andre virksomheder. Sheworks Atelier er en designvirksomhed, der upcycler tekstilmateriale til nye produkter, som sælges B2B. Der tages udgangspunkt i kvindernes kompetencer og interesser, og de får mulighed for frivilligt at deltage i et opkvalificeringsforløb med henblik på ansættelse. Værkstedet slog dørene op i februar 2020 og har siden haft 25 personer i et forløb. 38 procent af deltagerne er efter forløbet kommet i arbejde eller har påbegyndt studie. Kolding Kommune har udregnet en årlig besparelse på op imod 1,7 mio. kr. pr. år for hver borger, der kommer i arbejde. Beregninger viser desuden, at Sheworks Ateliers totale sociale impact målt fra februar 2020 til december 2020 har sparet samfundet for 3,5 mio. kr. I tallet indgår bl.a. færre udgifter til læge og offentlige ydelser. Kontaktpersoner oplever også, at kvinderne bliver gladere, mere motiverede, og taber sig i vægt. Denne ændring sætter spor i hele familien og er med til at styrke integrationen på lang sigt. Virksomheden har siden februar 2020 omsat for 370.000 kr., og sparer 30 mio. kg. CO2 årligt ved at genbruge overskudsmateriale.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Solveig Søndergaard, project Manager, Sheworks Atelier,
solveig@sheworks.dk

Mikael Sorknæs, designansvarlig, Kolding Kommune
42 41 61 54, mikso@kolding.dk

Læs mere om Sheworks på sheworks.dk