Regionshospital først med svanemærkecertificering af rengøring

Målgruppe: Medarbejdere og ledere på hospitaler

Regionshospitalet Randers fik i juli 2020 efter et par års intens udviklingsarbejde svanemærket rengøringsområdet som det første hospital i verden, og har bl.a. reduceret forbruget af rengøringsmiddel 14,5 procent. Hospitalet baner nu vejen for at andre hospitaler kan gøre det samme og dermed være med at til skabe et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

Hospitalernes største klimaaftryk stammer fra forbruget af de mange forskellige varer, der skal til for at holde et hospital kørende. Én af varekategorierne er rengøringsmidler, der anvendes store mængder af grundet skrappe krav til hospitalshygiejnen. For et par år siden opstod en øget opmærksomhed på behovet for, at hospitalet ikke kun fik set på, om egne produkter kunne blive endnu mere miljørigtige, men også om man med egen adfærd kunne gøre en grøn forskel.

Regionshospitalet Randers er det første hospital i verden, der har fået svanemærket rengøringen. Der er ikke alene indkøbt svanemærkede rengøringsmidler efter hospitalets hygiejnestandarder, men hele rengøringsområdet er blevet certificeret med Svanemærket. I det databaserede certificeringsarbejde arbejdes der med bevidsthed og adfærd blandt ledere og medarbejdere, samt i indkøb. Efter et års aktiv involvering af ledere og medarbejderne er der opnået betydelige resultatet: 100 procent af rengøringsmidlerne er nu miljømærkede mod før 50-60 procent og forbruget af rengøringsmidler er reduceret med 14,5 procent, svarende til 379 liter pr. år. Samtidig er der opnået en besparelse på 16,3 procent plastposer – eller 2,4 tons pr. år – ved at bruge tyndere plastposer i affaldsspandene og fjerne affaldsspande, man vurderede kunne undværes. Rengøringen overholder de samme kvalitets- og servicestandarder som før, men rengøreingen sker nu med et lavere og samtidigt miljømæssigt bedre forbrug af rengøringsprodukter. Samtidig har certificeringsarbejdet også effektiviseret rengøringsarbejdet gennem fx færre skraldespande, som skal tømmes sjældnere. Svanemærke-certificeringen koster 35.000 kr. samt et mindre opstartsgebyr, men besparelser på forbrug af plastposer og og rengøringsmidler opvejer den udgift.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Maria Gaden, faglig leder, Center for Bæredygtige Hospitaler, Region Midtjylland
24 67 61 05, maria.gaden@rm.dk