Psykisk sårbare børn og unge bliver hjulpet tilbage til skolen

I samarbejde med Odense Kommune har Psykiatrien i Region Syddanmark skabt en tværfaglig indsats, der hjælper børn og unge med massivt skolefravær grundet psykiske udfordringer. Med 'Tilbage Til Skole' er det lykkedes at få 89 procent af de involverede børn og unge tilbage til stabil skolegang, hvilket øger trivslen for hele familien.

Børn og unge, som har været ude af skolen i forbindelse med psykiske udfordringer, og fx været indlagt på et hospital, har svært ved at komme tilbage i skolen og tilbage til klasseværelset. Der var brug for noget andet i overgangen mellem region og kommune – men der var stor usikkerhed og ofte også uenighed hos familie og fagfolk om, hvad der skulle til.

Skolen er en fundamental platform for børn og unge i deres liv. I 2015 indledte Psykiatrien i Region Syddanmark det 4-årige projekt ’Tilbage til Skole’ i samarbejde med Odense Kommune. Forløbet har til formål at genskabe og fastholde en almindelig hverdag efter et længere skolefravær grundet psykiske udfordringer. Den tværfaglige indsats giver forældrene konkrete redskaber til at støtte og fastholde en struktur for deres barn. Kontaktpersoner på barnets skole og i kommunen bliver også involveret og får nødvendige værktøjer til at hjælpe barnet og håndtere samarbejdet med forældrene. I de enkelte forløb er der tæt koordinering og tværprofessionelt samarbejde med barnet, dets familie, socialrådgiver, skolepsykolog og andre tilknyttede, og forløbene har positive effekter for både barnet og familien. Især bekymringerne blandt forældrene mindskes og bevirker at flere har afsluttet et orlov eller sygemelding og dermed kan vende tilbage til arbejdspladsen. I løbet af projektperioden blev der gennemført 44 forløb, hvoraf 40 er tilbage til en normaliseret skolegang. Teamet har derudover ydet konsultativ bistand til fagpersoner for 165 familier, og indsatsen blev en fast del af tilbudsviften i Børne- og Ungdomspsykiatriens øvrige ambulante tilbud efter projektperioden pr 2019.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Hanne Holm, Socialrådgiver i Tilbage til Skole, Børn- og Ungdomspsykiatri Odense 
40 19 80 78, psyk.bu.odense@rsyd.dk - Att: Hanne Holm