Politikere tænkte nyt og fik flygtninge i beskæftigelse

I Hedensted besluttede borgmester Kirsten Terkilsen(V) sammen med byrådet at arbejde målrettet for at få flere flygtninge i job. De lavede en task-force i 2015 og gennem tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og med lokale virksomheder lykkedes det at få flere flygtninge i job eller i indsatser, som fik flygtninge til at nærme sig enten beskæftigelse eller uddannelse.

I 2012, 2013 og 2014 var kun henholdsvis tre, syv og fire procent af de flygtninge, som havde været i kommunen i et år, der var selvforsørgende. Kommunen havde et ønske om, at flygtninge hurtigt skulle i job eller under uddannelse, når de kom til kommunen. Formålet var, at flygtninge hurtigst muligt skulle være selvforsørgende.

Gennem tværfagligt samarbejde og gennem samarbejde med lokale virksomheder, er det lykkedes at få 82 % i en form for beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende indsats. Heraf er 38 % selvforsørgende ved arbejde eller uddannelse eller fordi deres ægtefælle tjener nok til at forsørge dem begge. Resten modtager dansk undervisning, er syge eller på barsel. For fem år siden var kun tre procent af flygtninge selvforsørgende, mens tallet de seneste to år har været 14 og 15 procent.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Borgmester Kirsten Terkilsen(V), tlf.: 75 67 87 18

Karen Marie Nielsen, Leder af kompetencegruppen for Integration, Hedensted kommune,
29 68 44 31, Karen.Nielsen@Hedensted.dk

Pia Hermanstad, Afdelingsleder i Ungeenheden, Jobcenter Hedensted,
20 15 35 42, Pia.Hermanstad@Hedensted.dk