Opgang til opgang hjælper udsatte familier tættere på uddannelse og beskæftigelse

Målgruppe: Udsatte familier, hvor forældrene ikke er i uddannelse eller på arbejdsmarkedet

Projektet Opgang Til Opgang i Aarhus Kommune øger udsatte familiers trivsel og får dem tættere på uddannelse og beskæftigelse. Projektet bygger på tværfagligt samarbejde og er skabt i samarbejde med Den Boligsociale indsats i Gellerup, Socialt Udviklingscenter SUS samt Aarhus Universitet.

Gellerupparken i Aarhus er et af de hårdest ramte ghettoområder i landet. Mere end halvdelen af beboerne står uden for arbejdsmarkedet, over hver femte ung har ikke en uddannelse, mange lider af helbredsproblemer og kriminaliteten er høj. I den enkelte udsatte familie er der brug for hjælp til selvhjælp med at løse egne udfordringer. Udfordringer der ofte er komplekse, fordi de er mangeartede og indvirker på hinanden. Hjælpen til familierne findes i forskellige afdelinger i kommunen og i kommunens samarbejde med virksomheder og civilsamfund. For at få rette hjælp skal familierne kunne finde rundt i den kommunale organisering.

Opgang Til Opgang bruger en relationel velfærdstilgang for at skabe markante og blivende forandringer. Der er fokus på at give ledige forældre en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, at få flere unge i uddannelse og fritidsjob, samt at forbedre både børn og voksnes generelle trivsel, sundhed og fremtidige livsmuligheder. Med afsæt i familiernes behov og ønsker om at samarbejde med kommunen er målet, at familierne i højere grad end i dag skal deltage i og bidrage til samfundet og være med til at opbygge et stærkere lokalområde. I Opgang Til Opgang er der etableret et tværfagligt team på ti personer med medarbejdere fra fem forskellige forvaltninger, som også har myndighed til at træffe afgørelser. Familierne skal således kun henvende sig et sted i kommunen, uanset udfordring. Projektet er forankret i Aarhus Kommunes afdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse, der samarbejder med Den Boligsociale indsats i Gellerup (Brabrand Boligforening), Socialt Udviklingscenter SUS samt Aarhus Universitet. På sigt vil der også være samarbejder med lokale virksomheder og det lokale foreningsliv. Med udgangen af 2020 er der identificeret værdi på tre parametre. Familiernes beskæftigelsesmæssige situation er forbedret. Der er indikatorer på, at familiernes trivsel øges. Der er sket den fornødne organisatoriske udvikling i kommunen fra et parallel-fagligt samarbejde og over til et reelt tværfagligt samarbejde. Et samarbejde, der også har værdi i forhold til familiernes tillid til det offentlige. Det forventes, at de merudgifter, der er forbundet med projektet, er tjent hjem inden for fem år, idet projektet forudsiges at medføre færre udgifter til offentlig forsørgelse, sociale foranstaltninger og behandlinger i sundhedsvæsenet.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder, Aarhus Kommune
29 20 83 27, prt@aarhus.dk