Nyt digitalt tilbud giver tryghed til kommende forældre

Målgruppe: Gravide (og andre i målgruppen for patientrettet undervisning)

Fødselsforberedelse som webinar giver gravide mulighed for at få fødselsforberedelse og kontakt til jordemødre i en tid, hvor fysisk fødselsforberedelse er lukket ned grundet COVID-19. Projektet er en stor succes, og webinarformen evalueres meget positivt af både de gravide og de undervisende jordemødre. 71 procent af deltagerne på webinar vil anbefale fødselsforberedelse som webinar til andre.

Fødsels- og forældreforberedelse er en kerneopgave i jordemødrenes sundhedsfremmende og forebyggende indsats, som alle kommende forældre tilbydes. Grundet COVID-19 blev al fødselsforberedelse aflyst landet over i foråret 2020. Der indtraf således et akut behov på fødestederne for alternative kommunikationskanaler, som kunne gøre kommende forældre klar til forestående fødsel og til den første tid med barnet – samt skabe rum for at besvare eventuelle tvivlsspørgsmål i relation til COVID-19.

Et projekt støttet af Trygfondens akutpulje har muliggjort en lyn-implementering af fødselsforberedelse som webinar i Region Syddanmark. I projektperioden er der afholdt over 100 webinarer med i gennemsnit 25 gravide. Alle fødeafdelinger i Region Syddanmark har efterfølgende valgt at gøre fødselsforberedelse som webinar til en permanent del af deres tilbud til kommende forældre. Syddansk Sundhedsinnovation har haft projektledelsen og har for at kunne videregive erfaringerne fra projektet udarbejdet ”Guideline til webinar som patientrettet undervisning”. Den er baseret på projektets erfaringer og evaluering. Guidelinen giver gode råd til at komme flyvende fra start med webinar. Guidelinen er skrevet således, at den ikke kun henvender sig til fødselsområdet. Den vil kunne finde anvendelse inden for øvrige områder med borger eller patientgrupper, hvor det vil være relevant at erstatte eller supplere fremmødeundervisning med webinar. I evalueringen af fødselsforberedelse som webinar fremhæver 77 procent af deltagerne ’ingen transporttid’ og ’at kunne deltage fra eget hjem’ som fordele. Flere deltagere nævner også fordelen ved at kunne tale frit med sin partner under webinaret uden at forstyrre andre samt at webinaret optages, så det kan genses senere.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Lise Ringkvist, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation
Tlf. 29 24 89 81, lru@rsyd.dk

Stine Storm, Koordinerende jordemoder for graviditetsområdet
Sygehus Lillebælt, Region Syddanmark
Tlf. 40 11 51 92, stine.storm@rsyd.dk