Ny ungeindsats sender unge i uddannelse og sparer millioner

På godt to år har Brønderslev Kommune nedbragt antallet af unge på uddannelseshjælp fra 360 til 230 og sparet millioner af kroner. Det er bl.a. resultatet af et nyt UngeCenter, der via en tværfaglig og helhedsorienteret indsats hjælper de unge i uddannelse.

Det er ofte svært at koordinere indsatsen for unge, der ikke umiddelbart selv kommer i gang med en uddannelse. De unge har ofte komplekse problemstillinger, og løsninger kræver, at mange af kommunens forvaltninger og afdelinger er i spil. Det gør, at borgeren nogle gange falder mellem to stole.

I 2014 etablerede Brønderslev Kommune et UngeCenter. Her samlede man en gruppe medarbejdere med vidt forskellige kompetencer i en fælles gruppe med det særlige mål at få flere unge i uddannelse. Det nye UngeCenter er en del af kommunens ungestrategi og skal bl.a. sikre en mere helhedsorienteret indsats og give de unge én samlet indgang til kommunen. Det har hjulpet: På de to første år blev antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, nedbragt fra 360 til 230. I UngeCentret arbejder personalet tværfagligt med alle de udfordringer, en ung på uddannelseshjælp eller med andre problemer kan møde – f.eks. misbrug, social udsathed eller psykiske problemer – og sørger for, at den unge hurtigt får hjælp fra de relevante faggrupper. UngeCentrets medarbejdere kan også hurtigt samle et team med de rette faglige kompetencer til at holde møde med den unge og vedkommendes forældre for at sikre den rette indsats. UngeCentret er målrettet de 15-29-årige i kommunen og bygger bl.a. på principper om vidensdeling og tæt dialog. Teamet består af omkring 50 medarbejdere, hvoraf størstedelen er uddannede socialrådgivere med forskellige specialer. Den nøjagtige besparelse, det nye UngeCenter har medført, er svær at gøre op, men ifølge kommunen drejer det sig om flere millioner kroner.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Hanne Neergaard, chef for UngeCenter, Brønderslev Kommune
99 45 45 36, hanne.neergaard@99454545.dk