Ny by bruger regnvand til toiletskyl og tøjvask

Målgruppe: Beboere i byen Nye ved Aarhus.

Grundvandsressourcerne er nogle steder i Danmark knappe, og der er brug for nye metoder til at spare på grundvandet. I Nye - en ny bæredygtig by ved Aarhus - har man i et offentligt-privat samarbejde udviklet en løsning, der sparer 40 procent af grundvandet ved at udnytte regnvand og drænvand i området.

Der er stor forskel på adgangen til nye grundvandsressourcer i forskellige dele af Danmark. Nogle steder er ressourcerne under pres, og det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde grundvand, der er fri for sprøjtegift. Endvidere er der risiko for, at presset på grundvandsressourcerne kan vokse i fremtiden. På den baggrund er der et øget fokus på at bruge vand klogere og spare på grundvandet, fx ved at udnytte regnvand til forbrug.

Nord for Aarhus ligger den nyetablerede by Nye, hvor bæredygtighed er i højsædet. Byen vil i første etape bestå af 650 boliger og kan på længere sigt få flere tusinde boliger. Et vigtigt element i byens bæredygtige profil er at begrænse forbruget af grundvand. Derfor har det kommunale selskab Aarhus Vand i samarbejde med Tækker Group, som står bag bydelen, samt Cowi og Silhorko udviklet en løsning, hvor 40 procent af beboernes vandforbrug dækkes af renset regnvand. Det sker ved at opsamle regnvand fra tage, veje og pladser i regnvandssøer og rense det på et centralt renseværk. Herefter sendes vandet i et separat rørsystem til boligerne, hvor det bruges til toiletskyl og tøjvask. Renseværket er udstyret med avanceret renseteknik (blandt andet ultrafilter og UV-desinfektion), der sikrer, at vandet ikke misfarver tøjet og ikke udgør nogen sundhedsrisiko. Når der ikke er tilstrækkeligt med regnvand til rådighed, suppleres vandforsyningen med drænvand, der også behandles på renseværket. De regnvandssøer og render der indgår i løsningen, er også med til at håndtere stigende vandmængder som følge af klimaforandringer. De fungerer derudover som rekreative elementer i byen og er med til at øge biodiversiteten. Renseværket blev taget i brug i august 2021, og i foråret 2022 var cirka 200 boliger koblet til regnvandsløsningen. I 2026 forventes samtlige 650 boliger i første etape at være tilkoblet systemet.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Kristian Brunmark, projektleder, Aarhus Vand, 89 47 10 29, Kristian.Brunmark@aarhusvand.dk