Mindre co2 skaber vækst i Sønderborg

ProjectZero er et partnerskab mellem offentlige og private aktører, der vil gøre hele lokalområdet i Sønderborg Kommune CO2-neutralt i 2029. Siden projektets start i 2007 er udledningen af drivhusgasser reduceret med 35 pct., og samtidig viser analyser fra 2010 og 2011, at klimaomstillingen hvert år giver en jobskabelse på ca. 800 årsværk.

Der blev ikke arbejdet målrettet med grøn omstilling i Sønderborg. På den baggrund tog Futura Syd – en lokal tænketank – i 2007 initiativ til at danne ProjectZero gennem oprettelsen af en fond, der i 2016 drives af tre af de oprindeligt fem indskydere: Energiselskabet SE, Bitten & Mads Clausens Fond og Sønderborg Kommune.

ProjectZero udvikler nye koncepter og udbreder kendskabet til grøn omstilling i Sønderborg-området. Det sker bl.a. ved at hjælpe borgere og virksomheder med at investere i klima- og energirigtige løsninger – som da projektets energivejledere i 2010-12 besøgte over 1.000 husejere og vejledte dem om energiforbrug. Indsatsen gav private investeringer på over 100 mio. kr. i grønne energiløsninger. Som partner er Sønderborg Kommune gået forrest ved at reducere den kommunale udledning af CO2 med foreløbig 39 pct. Det er bl.a. opnået ved investeringer på 163 mio. kr. i energioptimering af kommunale bygninger og opsætning af solceller. Samtidig er gadebelysningen skiftet ud med nye LED-lamper, som bruger 60 pct. mindre strøm. Målet for 2020 er en reduktion af Sønderborgs CO2-udledning på 50 pct. og en relateret årlig jobskabelse på ca. 1.000 årsværk. Derudover har Sønderborg som partner i EU-projektet SmartEnCity fået en bevilling på 50 mio. kr., der bl.a. går til at videreudvikle indsatsen og til at sprede løsningerne til følgebyerne Lecce i Italien og Asenovgrad i Bulgarien – samt øvrige interesserede byer.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Peter Rathje, direktør, ProjectZero, 
40 40 86 36, peter.rathje@projectzero.dk

Lene Sternsdorf, klimakoordinator, Vand & Natur, Sønderborg Kommune,
27 90 66 36, lstr@sonderborg.dk

Per Have, direktør, Bitten & Mads Clausens Fond,
74 88 40 01, perhave@danfoss.dk

Jan Lyng Lauridsen, kommunikationschef, 
SE, 75 18 80 64, jall@se.dk