Kommunale aftaler sikrer stærke og levende lokalsamfund

Målgruppe: Borgere

Odense Byråd har indledt en målrettet demokratisk samtale med borgerne, der skal sikre at kommunen også i fremtiden har stærke lokalsamfund. Med skolebygningen som centrum for det lokale økosystem, der tæller børn, voksne, ældre, foreninger og virksomheder, inviterer byrådet hvert lokalsamfund til idéudvikling og partnerskab med kommunen om at realisere ideerne. Borgerne er med – partnerskabsmodellen appellerer også til dem, der ikke før har taget del i den lokale udvikling. Ideerne til at gøre skolebygningen til arena for det lokale mangfoldige liv er mange: Faglokaler med flere funktioner, som både skolebørn og aftenskoler kan benytte, åbne legepladser og multibaner, som også de lokale sportsforeninger kan drage nytte af. Én aftale er indgået, én er i proces, syv færdiggøres i 2021, og de resterende følger i 2022 og 2023.

I lokalsamfundene i udkanten af Odense er de lokale folkeskoler både der, hvor børnene får faglig læring og dannelse, og omdrejningspunkt for fællesskab og foreningsliv. Faldende børnetal i de lokale samfund førte til utryghed om skolelukninger. For at imødegå utrygheden valgte byrådet at frede alle kommunens skoler frem til 2030.

Et enigt byråd i Odense Kommune har som en del af den politiske aftale om anlægsinvesteringer, 'Velfærdens Fundament' (2020), prioriteret et løft af skolebygningerne i de lokale samfund. Den politiske ambition er, at man sammen med borgerne vil skabe moderne skolebygninger, der kan fungere som fællesskabets centrum; bygninger med flere forskellige brugsmuligheder og med liv og aktivitet, også efter skoletid. Der er afsat 625 millioner kroner til indsatsen. Byrådet indgår lokale aftaler med ét lokalområde ad gangen. Med aftalerne forpligter byrådet sig til at tilføre midler og ressourcer til det enkelte lokalområdes fysiske udvikling, mens borgerne forpligter sig til at bruge tid og kræfter på at realisere aftalen, og eventuelt søge medfinansiering til konkrete projekter. Den første aftale mellem kommune og lokalsamfund er i hus og har fungeret som prototype for den nye tilgang: Byrådet inddrager først borgerne i en fælles afdækning af behov og idéudvikling og herefter i formulering af en partnerskabsaftale, der til sidst godkendes af byrådet. Gennem dannelse af anderledes former for fællesskab, lokale partnerskaber og nye kommunikationsformer har Odense Kommune skabt et stærkt fælles engagement om at sikre lokalsamfundenes udvikling frem mod 2030.

Kåre Nygård Pedersen, kontorchef, Borgmestersekretariat & Borgerinddragelse, Odense Kommune
30 12 20 77, knped@odense.dk