Kemopumpe sparer sengeplads og sætter kræftpatienter fri

550 sengedage fordelt på 75 patienter har Hæmatologisk Klinik ved Rigshospitalet sparet i løbet af knapt to år ved at give kemoterapi med en bærbar pumpe i stedet for at indlægge patienterne. En sengedag for en leukæmipatient koster gennemsnitligt mellem 5.000 og 6.000 kr. Samtidigt kan patienterne leve et mere normalt liv sammen med deres pårørende og udsættes bl.a. for mindre risiko for hospitalsinfektioner.

Blodkræftpatienter på Rigshospitalet blev indlagt, når de skulle have kemobehandling.En typisk kur varede fx 10 dage.

Patienterne udstyres med en programmérbar, transportabel pumpe og en pose med kemovæske i en rygsæk. Pumpen sender automatisk væsken ind i patientens blodårer via et kateter. Imens kan patienten leve et stort set normalt liv, og det er kun nødvendigt at besøge hospitalet, når en ny pose med kemovæske skal kobles til. Dermed undgås de gener, som ofte følger af et hospitalsforløb – såsom infektioner, dalende appetit, mindre søvn og begrænsede muligheder for aktivitet og motion. Samtidig frigøres sengepladser på afdelingen. Efter indledningsvist at være afprøvet på én type blodkræftpatienter på Rigshospitalet er behandlingen nu udbredt til hele landets hæmatologiske klinikker. På sigt er det håbet, at man ud over kemoterapi kan give andre intravenøse behandlinger som fx antibiotikakure efter samme koncept. Pumperne koster 20-30.000 kr. stykket, og et landsdækkende forskningsstudie skal med start i efteråret vurdere de samlede, hidtidige behandlingsmæssige og økonomiske gevinster ved hjemmebehandlingen. Kemopumpen er udviklet i regi af IdéRiget – Rigshospitalets innovationsprogram. Her blev 10 ansatte med gode ideer fritaget fra de vanlige driftsopgaver i et halvt år for at udvikle deres idé til en løsning. Undervejs fik de sparring fra Rigshospitalets Innovation Board, Rigshospitalets Udviklingsenhed og DTU Business. Kemopumpen er derudover også blevet anvendt indenfor antibiotika til flere grupper af patienter for at modvirke lange indlæggelser. Derudover er kemiterapi i hjemmet nu en velimplementeret del på alle landets hæmatologiske afdelinger. Derudover spreder metoden sig også til flere behandlinger inden for kemoterapi´, men også inden for behandling med fx koagulationsmedicin og andre behandlinger, hvor personalet kan spare patienternes tid på hospitalet.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Katrine Seier Fridthjof, projektsygeplejerske,
35 45 98 72, katrine.seier.fridthjof@regionh.dk

Peter Aagaard Nielsen, leder af IdéRiget, Rigshospitalet,
40 40 92 27, peter.aagaard.nielsen@regionh.dk

Per Langaa Jensen, professor, DTU Management Engineering,
51 50 19 47, plaj@dtu.dk

Anne Dünweber, Klinisk Sygeplejespecialist, Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet,
35 45 40 47, Anne.Duenweber@regionh.dk