Kantstensløsning skåner klimaet, økonomien og trafikken

Ny kanstensløsning kan støbes i profilbeton ovenpå den gamle kansten

Målgruppe: Medarbejdere og ledere i kommunale vej- og parkafdelinger

Trods stigende trængsel og et behov for tilpasning til mere ekstreme vejrforhold har investeringerne i anlæg og vedligeholdelse af det kommunale vejnet været faldende gennem de seneste 10 år, og der er opbygget et større vedligeholdelsesefterslæb. En ny og innovativ betonløsning gør det både hurtigere, billigere og mere bæredygtigt at anlægge og renovere kantsten. Løsningen er fem gange hurtigere, end det normalt er tilfældet, forstyrrer trafikanterne mindre og forventes at udlede mindre CO2.

Renovering og anlæg af kantsten er ofte ensbetydende med dyr og tidskrævende opgravning og bortskaffelse af gamle sten. Anlægsarbejdet forstyrrer desuden trafikken for fodgængere, cyklister og bilister i længere perioder. Samtidig er der opbygget vedligeholdelsesefterslæb, som nu skal indhentes.

Det behøver ikke at være en stor belastning for hverken klimaet, anlægsbudgettet eller trafikken at opretholde sikre og vedligeholdte veje. Sådan lyder konklusionen i Fredericia Kommune, der gennem et samarbejde med den private leverandør Terranor A/S har fået gavn af en ny og innovativ løsning til vedligeholdelse af kantsten på to af byens veje. Kommunen gør nu brug af en ny type maskinteknologi, hvor kantstene støbes i profilbeton og anlægges via såkaldt ”glideformsstøbning”. Kort fortalt betyder det, at den nye kantsten kan støbes ovenpå den gamle i én arbejdsgang, så man undgår dyr og tidskrævende opgravning og bortskaffelse af de gamle sten. På denne måde vil en typisk kantstenstrækning kunne stå færdig hele fem gange hurtigere end det normalt er tilfældet. Dermed oplever fodgængere, cyklister og bilister langt mindre forstyrrelser af trafikken, mens arbejdet står på. Samlet set er det vurderingen, at den nye teknologi udleder knap 40 tons mindre CO2 på en 1.000 meters kantstenstrækning sammenlignet med de traditionelle metoder. Det skyldes ikke alene den fleksible glideformsstøbning, men også den langtidsholdbare profilbeton, som er modstandsdygtigt over for ukrudt, tung belastning og alskens vejrforhold, og som derfor også kræver mindre vedligeholdelse fremadrettet. Løsningen kan både anvendes på en lang række forskellige vejelementer – både til anlæg af nye kantsten og til renovering af gamle. Der er derfor et stort potentiale for, at den innovative teknologi kan udbredes til langt flere strækninger rundt omkring i landet.

Hvis du gerne vil vide mere om løsningen, så kontakt:

Morten Svanborg, fagchef, Infrastruktur og Ejendomme, Fredericia Kommune

Maki Sebastian, salgschef, Terranor A/S 61 95 33 43

Foto: Terranord A/S