Innovationsmodel sikrer fokus på borgerne og fremdrift i projekterne

Alle innovationsprojekter i Kolding Kommune er siden 2013 gennemført efter en særlig designproces, så kommunens nye løsninger designes til netop at passe til borgernes behov. Samtidig sikrer brugen af en fælles procesmodel, at hele organisationen arbejder efter samme metode og dermed nemmere kan komme med input til hinanden.

Der var ikke fælles retningslinjer for det innovative arbejde i Kolding Kommune. Hver afdeling brugte sine egne modeller, der ikke altid var lige borgerrettede i deres perspektiv.

De seks faser i designprocessen er: 1) Opdagelse, 2) Nytænkning, 3) Konceptudvikling 4) Afprøvning, 5) Produktudvikling og 6) Implementering. Ifølge Kolding Kommune er opdagelsesfasen afgørende, fordi den undersøger borgernes behov og danner grundlaget for resten af projektet. Det har fx ført til bedre løsninger på sygedagpengeområdet, hvor mange borgere ikke havde overblik over deres muligheder og medansvar. Nu udleverer kommunen en fysisk oversigtsmappe kaldet ‘Min Plan’ med kalender til alle modtagere af sygedagpenge. Det har nedbragt forvirringen, styrket dialogen og gjort planlægningen af det videre forløb lettere for alle parter. Forskellige slags innovationsmodeller bliver brugt i mange organisationer, der arbejder professionelt med innovation. Eksempelvis i udviklingsenheden MindLab, KL's Konsulentvirksomhed KLK og Center for Innovation i Aarhus. Ofte indeholder modellerne et stærkt iterativt element – illustreret gennem cirkulære forløb – men Kolding har valgt at opbygge designmodellen mere lineært for at sikre fremdrift i projekterne. Under hele processen sørger en styringsgruppe for at evaluere det foreløbige arbejde og beslutter på den baggrund, om der er basis for at gå videre til næste fase.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Ulrik Jungersen, designchef, Kolding Kommune,
79 79 67 84, ulju@kolding.dk

Thomas Prehn, chef i Mindlab, 
91 33 71 87, info@mind-lab.dk

Jan Struwe Poulsen, vicekontorchef, KL, 
33 70 32 34, jtp@kl.dk

Anne Vest, afdelingsleder, Center for Innovation, Aarhus,
41 85 41 78, anvh@aarhus.dk