I Billund er Park- og Vejmedarbejderne også turistguider

I Billund Kommunes afdeling for Park & Vej har medarbejderne fundet en løsning, som klæder dem bedre på til at tage sig af henvendelser fra forbipasserende borgere og til at hjælpe turister med at finde vej. Dermed yder medarbejderne en service, som kommunen ikke på anden måde ville have ressourcer til at tilbyde.

Mange turister og borgere stoppede medarbejderne for at stille dem spørgsmål. Udover at være tidskrævende, kunne det også være en udfordring at forklare vejen til kommunens turistattraktioner på et fremmed sprog uden hjælpemidler.

Alle 50 medarbejdere har en bunke turist- og visitkort med sig på job. Ved at tegne ruten ind på kortet, kan de nemmere sende turisterne i den rigtige retning mod fx Legoland, mens spørgelystne borgere får udleveret et visitkort med kontaktoplysninger på en relevant kommunal afdeling. Hver medarbejder får omkring 10-20 henvendelser henover sommeren. Ordningen er et resultat af “Sammen finder vi ud af det” – en strategisk satsning fra 2015, som skal øge samskabelsen og kvaliteten af den kommunale service. Til formålet har Billund Kommune sammen med konsulentbureauet Joint Action uddannet 100 ledere og medarbejdere til såkaldte forandringsagenter. De er blevet undervist i at gentænke de kommunale kerneopgaver ud fra et borgerperspektiv og har samtidig inspireret hinanden på tværs af afdelinger og fagligheder. I Park & Vej opstod forslaget til turist- og visitkort på et personalemøde, hvor afdelingens to forandringsagenter – heriblandt specialarbejder Poul Hansen – efterlyste nye ideer til at styrke servicen over for borgerne. De fremlagde forslaget for ledelsen, som hjalp til med udvikling og implementering. Målet er at gøre “Sammen finder vi ud af det” til en fast del af driften i 2017.

Læs mere i Mandag Morgens rapport Kommune betyder fællesskab – i Billund finder vi ud af det sammen

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Jacob Storch, adm. direktør, Joint Action,
60 13 64 38, jacob@joint-action.dk

Poul Hansen, forandringsagent og tillidsrepræsentant, Driftsenheden Park & Vej, Billund Kommune,
25 55 79 38, pha@billund.dk

Christian Iversen, leder, Driftsenheden Park & Vej, Billund Kommune,
23 39 63 25, ci@billund.dk