HPV-hjemmetest forebygger nye kræfttilfælde

Målgruppe: Kvinder i alderen 23-64 år, som udebliver fra deres HPV-screening.

Livmoderhalskræftscreening (HPV-screening) har siden 1960erne reduceret antallet af nye tilfælde af livmoderhalskræft med en tredjedel. Deltagelsen i screeningsprogrammet har dog været faldende over en årrække. Tilbud om ny HPV-hjemmetest har siden 2017 fået flere kvinder til at blive screenet for livmoderhalskræft i Region Hovedstaden. Det har medvirket til bedre kræftforebyggelse og færre kræfttilfælde.

Deltagelsen i dansk livmoderhalskræftscreening har været faldende over de seneste 15 år. I dag deltager 25 procent af alle kvinder i screeningsalderen – 23-64 år – ikke i screeningen. Screening er afgørende for at reducere antallet af nye tilfælde af livmoderhalskræft. Undersøgelser viser, at næsten halvdelen af dem, der får livmoderhalskræft, ikke er blevet screenet regelmæssigt.

Ved hjælp af et HPV-hjemmetest-koncept, udviklet af patologiafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital, kan kvinder i dag blive screenet for livmoderhalskræft med en HPV-hjemmetest, der sendes direkte til kvindens hjem. Tilbuddet er et alternativ til det almindelige screeningstilbud. Siden 2017 har kvinder i Region Hovedstaden, som ikke er blevet screenet for livmoderhalskræft i mindst et interval (3 eller 5 år), fået tilbud om HPV-hjemmetest. Regionen inviterer 50.000 kvinder årligt med tilbud om HPV-hjemmetest. 20 procent benytter sig af tilbuddet, hvilket svarer til cirka 10.000 screeningsundersøgelser årligt. Herudover vælger 10 procent efter en invitation til HPV-hjemmetest at gå til egen læge, hvilket tyder på, at kvinderne tager aktivt stilling til tilbuddet om screening. Direkte afledt af HPV-hjemmetest behandles cirka 100 kvinder årligt for svære celleforandringer, hvilket forebygger 8-13 kræfttilfælde. Derudover diagnosticeres 4-5 kvinder direkte efter en hjemmetest med kræft. Dette skal ses i lyset af at der i 2020-21 blev diagnosticeret cirka 70 livmoderhalskræfttilfælde i Region Hovedstaden. Forebyggelseseffekten er derfor markant, og tager toppen af 'den tunge ende', da der er tale om kvinder, der ikke deltager i screeningen i øvrigt. Siden 2022 har man desuden tilbudt HPV-hjemmetest til kvinder, der modtager 2. rykker efter invitation til screening, men ikke har registreret en prøve et halvt år senere. Det har øget deltagelsen i screening efter 2. rykker med 20 procent i forhold til tidligere år. I Region Hovedstaden er antallet af nye tilfælde af livmoderhalskræft faldet fra 100 om året i 2018/19 til 70 om året i 2020/21. Samtidig har Region Hovedstaden i dag den laveste incidensrate for livmoderhalskræft blandt de fem regioner. HPV-hjemmetest er en del af årsagen hertil. Udvikling og implementering af løsningen er sket sammen med Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstadens styregruppe for livmoderhalskræftscreening, Dansk Handicap Forbund, Kræftens Bekæmpelse samt Københavns Universitet. Produkterne er udviklet i samspil med flere private aktører: SimpleSolutions ApS (udvikling af webportal), Rovers, Oss, Holland (udvikling af børsten med RFID), DeklaPack, Holland (udvikling af emballage) og BD Diagnostics, Sparks, USA (udvikling af analysesystem).

Hvis du vil vide mere om løsningen, så kontakt:

Jesper Hansen Bonde, seniorforsker, laboratorieleder, Hvidovre Hospital

21 31 16 50, Jesper.hansen.bonde@regionh.dk