Herning viser vejen til en bedre børn- og ungeindsats

Med udsigt til besparelser valgte Herning Kommune at investere i indsatsen over for udsatte børn og unge. I tre distrikter indførte kommunen en ny model efter svensk inspiration, der fokuserer på forebyggelse og barnets ret til en så ‘normal’ opvækst som muligt. Det bragte antallet af anbringelser ned med 15 pct. og gav et fald i udgifter på 6 mio. kr.

Antallet af anbringelser på institutioner var forholdsvist højt, selvom det både er dyrt og langt fra altid er den bedste løsning. Så da Herning Kommune i 2013 skulle spare 2,5 mio. kr. på området, havde politikerne is i maven og valgte at investere i den nye model. Besparelsen blev udskudt til 2016.

Der arbejdes ud fra en “Indsatstrappe” på seks trin. Forebyggelse og indsatser i hjemmet hører til på de lave trin, mens anbringelser hos egen familie eller plejefamilie hører til længere oppe. Sjette og højeste trin er anbringelse på døgninstitution. Uanset hvor på trappen barnet befinder sig, er målet at få indsatsen ned på et lavere trin, som vil give en mere normal tilværelse for barnet. Det stiller krav til det tværfaglige samarbejde mellem PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning), sundhedspleje, skoler og dagtilbud. Derfor fordoblede kommunen antallet af socialrådgivere i forsøgsdistrikterne fra fire til otte, så de nu har omkring 25 børn ad gangen. Før kunne tallet være 50. På den måde kan socialrådgiverne bedre tilrettelægge tværfaglige indsatser og følge tættere op på hvert enkelt barn. Modellen udbredes nu til hele Herning Kommune. Samtidig arbejder Socialstyrelsen på at styrke den forebyggende indsats i landets øvrige kommuner – inspireret af erfaringerne fra Herning. Til formålet har parterne bag satspuljeaftalen afsat 96 mio. kr. frem til 2019.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Stinne Højer Mathiasen, chefkonsulent, Center for Børn og Forebyggelse,Herning Kommune, 
20 28 30 32, stinne.hoejer.mathiasen@herning.dk

Anne Sophie Sandstød Nielsen, faglig leder, Center for Børn, Unge og Familier i Socialstyrelsen, 
91 37 02 68, anie@socialstyrelsen.dk

Hanne Søndergård Pedersen, projektchef, KORA, 
72 26 99 85, hape@kora.dk

Vibeke Marlene Johannessen, socialrådgiver, Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune, 
96 28 63 24, cbfvj@herning.dk