Frysetørret blod i akutbilerne redder liv

Med frysetørret blod i akutlægebilerne kan akutlæger sikre bedre overlevelsesmuligheder og tidlig behandling af patienter med en livstruende blødning. Studier viser, at hurtig behandling med blodprodukter kan øge den tidlige overlevelse med 25-30 procent.

Tidligere kunne læger i Region Hovedstadens Akutberedskab kun give blødende patienter saltvand, når de ankom til et ulykkessted. Det betød, at en tredjedel af de akutte patienter med livstruende blødning ikke overlevede.

Siden 1. maj 2017 har alle akutlægebiler i Region Hovedstaden haft frysetørret plasma med, når de rykker ud. Det frysetørrede blod kan blandes med vand og bruges direkte på ulykkesstedet eller under transporten til hospitalet, og det giver en væsentlig forbedring af patienternes tidlige overlevelsesmuligheder og øger effekten af den videre behandling, når patienten ankommer til hospitalet. Den nye ordning er et resultat af et samarbejde mellem Akutberedskabet, Blodbanken i Region Hovedstaden, Rigshospitalet og regionens hospitaler. Region Hovedstadens seks akutlægebiler er de første i landet, der ruller ud med det nye blodprodukt. Tidligere har Blodbanken været med til at indføre en mobil mini-blodbank i den akutte behandling i akutlægehelikopterne, som flyver i hele landet og primært dækker yderområderne. Det er dog først med udviklingen af det frysetørrede plasma, at det også er blevet muligt at udruste akutlægebilerne med et livreddende blodprodukt. Det nye blodprodukt kan holde sig i 15 måneder, og håbet er, at det kan øge den tidlige overlevelse med 25-30 procent. Indtil videre er mere end 30 patienter blevet behandlet med frysetørret plasma med gode resultater til følge. Region Hovedstadens Blødningsvagt og Akutberedskabet følger udviklingen tæt.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Jakob Stensballe, overlæge, ph.d., blødnings- og traumeekspert på Rigshospitalet og lægefaglig ansvarlig for Region Hovedstadens Blødningsvagt
35 45 85 87, jakob.stensballe@regionh.dk

Pär I. Johansson, professor, overlæge, dr.med., MPA, Transfusionsmedicinsk Enhed, Rigshospitalet, Region Hovedstadens Blodbank
per.johansson@regionh.dk

Henrik Alstrøm, overlæge på Herlev og Gentofte Hospital og akutlæge i Region Hovedstadens Akutberedskab
henrik.alstroem@regionh.dk

Peter Berlac, overlæge, Præhospital Leder, Enhedschef, Region Hovedstadens Akutberedskab
38 69 80 00, peter.anthony.berlac@regionh.dk