Frivillige borgere kører delebus og hjælper de lokale

En delebus kørt af frivillige borgere har skabt bedre og billigere kollektiv trafik og større mulighed for at komme rundt. Vordingborg Kommune stiller delebussen, der også er blevet et nyt socialt samlingspunkt, til rådighed.

I mange år har FlexTur været den eneste form for offentlig transport til og fra Jungshoved på Sydsjælland. Ordningen blev især af mange ældre borgere anset som dyr og besværlig til daglig brug, og derfor ledte Jungshoved Lokalråd efter en supplerende løsning.

Nu kan lokale beboere tage delebussen Frøen, når de skal ind til den nærmeste by for at handle, gå til lægen eller besøge venner og familie. Sådan har det været siden august 2017, hvor den frivillige delebus efter initiativ fra Jungshoved Lokalråd blev en realitet. Vordingborg Kommune stiller en leaset bus til rådighed, der bliver kørt af frivillige borgere – ”frøpassere” – som har tid og lyst til at bidrage. Det koster en flad tier hver vej at køre med, og bussen kører to gange dagligt mellem Jungshoved og Præstø. I weekenderne kan lokale beboere låne bussen til private formål. Lige fra begyndelsen har delebussen været en stor succes: Alene i de to første måneder kørte den 343 enkeltture og blev lånt ud tre gange. I samme periode faldt antallet af de væsentligt dyrere flexture med 47 pct. svarende til 146 ture. Samlet set er den nye ordning derfor ikke dyrere for kommunen, mens borgerne får mere og billigere transport. Samtidig er bussen blevet et nyt socialt samlingspunkt i lokalmiljøet, og vurderingen er, at den har haft en positiv indvirkning på bosætningen på Jungshoved. I gennemsnit kører tre-fire passagerer med på hver tur, og antallet af både passagerer og busudlån er stigende. Efter en forsøgsperiode på et halvt år har Vordingborg Kommune nu besluttet at lade projektet fortsætte i foreløbig tre år.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Jørgen B. Svendsen, Frø-administrator og medlem af Jungshoved Lokalråd
53 80 28 56, froepasser@gmail.com

Allan Capion, Frø-administrator og medlem af Jungshoved Lokalråd
42 24 71 83, capion_a@yahoo.com

Bo Kuno Christensen, fagleder, kommunal kørsel og kollektiv trafik, Vordingborg Kommune
55 36 24 68, bkch@vordingborg.dk

Henning Delf Nissen, frøpasser
40 38 39 81, grystenshus@ymail.com