Frivillige akuthjælpere redder liv på Langeland

Hvis en borger får hjertestop på Langeland, er hjælpen altid tæt på. Omkring 200 frivillige i Langeland Hjertestarterforening er hele døgnet klar til at rykke ud med en af øens 102 hjertestartere under armen. Hjælperne får direkte besked fra vagtcentralen og når typisk frem på ca. fire minutter. I første halvår af 2016 har de genoplivet fire langelændere.

Langeland har bare én fast ambulance i Rudkøbing med en responstid på godt 15 minutter, og det er lang tid ved hjertestop. Da Langeland Hjertestarterforening blev dannet i 2008 var målet derfor at skaffe hjertestartere til de små lokalsamfund og samtidig sikre sig, at de blev udnyttet bedst muligt, når ulykken ramte.

Alle akuthjælpere får en 12 timers førstehjælpsuddannelse og undervisning i at betjene de mange hjertestartere, foreningen har installeret overalt på Langeland. På øen behandles 99,8 pct. af alle hjertestop med en hjertestarter inden ambulancens ankomst. Langeland Hjertestarterforening indgik i 2012 et udviklingssamarbejde med firmaet First- AED om et udkaldssystem, der er koblet på vagtcentralen. Ved udrykninger lokaliserer systemet lynhurtigt de nærmeste hjælpere via gps og sender en alarmbesked til deres smartphone. Siden 2012 har FirstAED-systemet leveret over 1200 udkald og forkortet responstiden fra 8-10 minutter til blot fire. Kommer den under fem minutter, tredobles chancen for overlevelse. Med afsæt i de gode erfaringer skal FirstAED nu levere til alle Region Syddanmarks akuthjælpeordninger. Den er allerede i drift syv steder, og 14 yderligere er på vej – fx på Rømø, som har fået sin egen hjertestarterforening.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Henrik Schakow, formand, Langeland Hjertestarterforening, 
29 91 44 45, schakow@pc.dk

Per Schorling, ansvarlig for business development, FirstAED, 
23 32 58 25, ps@firstaed.com

Morten Hestbech, projektleder, Sundhedsplanlægning, Region Syddanmark, 
76 63 14 17, mhe@rsyd.dk

Finn Lund Henriksen, overlæge, Hjertemedicinsk Afd. B, Odense Universitetshospital, 
29 67 97 22, finn.l.henriksen@rsyd.dk

Torben Tørnquist, Infrastruktur, Langeland Kommune, 
63 51 60 52, tetoto@langelandkommune.dk

Claus Kjemtrup, akuthjælper og førstehjælpsinstruktør, Rømø, 
22 17 94 23, claus@laerforstehjaelp.dk