Frie vejrdata fremmer grøn omstilling og grøn digital vækst

Målgruppe: Virksomheder, private aktører og offentlige organisationer

En national politisk beslutning om frikøb af DMI's vejrdata gavner private og offentlige aktører og den grønne omstilling. Den nu nemme og gratis adgang til de frie vejrdata giver fx mulighed for nye grønne initiativer, mere grøn planlægning af energiforbrug og for fremtidssikrede beslutninger om udvikling af klimasikret infrastruktur. Siden frigivelsen af data er der sket en stigning fra 21 til 1.500 brugere af de tre dataservices, som pt. udbydes. DMI har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra brugerne, bl.a. fordi løsningen giver hurtigere og bedre beslutningsgrundlag end hidtil i en lang række situationer.

DMI's vejrdata kan understøtte den grønne omstilling, hvis data anvendes som fundament for nye løsninger udviklet af private og offentlige aktører. Det kan fx være på fjernvarmeområdet til at styre mere intelligent opvarmning og nedkøling af bygninger, eller på sigt til at planlægge dele af strømforbruget efter, hvornår det blæser meget, og der er mest grøn strøm tilgængelig. Der har dog ikke hidtil været fri og gratis adgang til DMI’s mange vejrdata. Vejrdata var en del af DMI's indtægts¬dækkede virksomhed, så hvis en virksomhed, privatperson eller offentlig organisa¬tion ville anvende data, måtte de henvende sig til DMI og betale for anvendelsen.

I 2018 blev det politisk besluttet at frikøbe og frisætte DMI's vejrdata, så interesserede brugere kunne tilgå dem gratis. Gennem et nyt samarbejde med Statens IT og Digitaliseringsstyrelsen er DMI’s vejrdata nu gratis tilgængelige på dmi.dk/friedata fra en offentlig cloud-løsning. Løsningen er agilt udviklet af et internt udviklingsteam på DMI og forbedres løbende. Den første version af løsningen var klar i sommeren 2020 og på baggrund af input fra brugere var en mere lettilgængelig og brugervenlig løsning klar i november 2020. I april måned 2021 var der 1.500 oprettede brugere af løsningen og alene i april har 65 brugere oprettet sig til en eller flere dataservices. Brugerne er kommuner, der eksempelvis nu mere pålideligt og effektivt kan lave klimatilpasning, men også rådgivende ingeniører og startups, der udvikler grønne løsninger, trækker på de frie data. Udviklingen af løsningen blev igangsat på baggrund af den daværende regerings nationale politiske målsætninger om Danmarks digitale vækst, men i implementeringen af løsningen sigtes der desuden mod at understøtte den nuværende regerings klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledning af drivhusgasser.

Morten Thaarup, afdelingsleder for Frie data, risiko- og kvalitetsstyring, DMI
23 99 75 57, mot@dmi.dk