Fem konkrete bundlinjer viser innovationens resultater

Københavns Kommunes Socialforvaltning har siden 2013 brugt fem konkrete bundlinjer under udviklingen og evalueringen af innovative projekter. På den måde er de i stand til at vurdere, om en ny løsning kan: 1) Forbedre produktiviteten, 2) Give bedre service, 3) Flugte med den politiske dagsorden, 4) Sikre retssikkerheden, 5) Styrke medarbejdertrivslen og organisationens innovationskapacitet.

Tidligere havde Socialforvaltningen en tendens til at fokusere på et enkelt parameter ad gangen som fx brugertilfredshed eller økonomi. Det kunne medføre, at man overså negative følge-effekter, fordi alle aspekter af et projekt ikke blev tænkt helt igennem fra starten af.

De fem bundlinjer kan gøre udviklingen af innovative projekter mere systematisk og give et klart billede af, om den nye løsning rent faktisk er bedre end den gamle. Under en evaluering behøver en innovation ikke give plus på alle bundlinjer, men der må ikke være et eneste minus. Som et eksempel har Center for Selvstændige Boformer gennemført et innovationsprojekt, hvor de har opstillet infoskærme i en række botilbud for personer med særlige behov. Skærmene viser beskeder om fx madplaner, aktiviteter og hvilke medarbejdere, der har vagt. På baggrund af interviews med personale og beboere har Socialforvaltningen i sin evaluering fundet plus på fire bundlinjer. Personalet har mere tid til deres kerneopgaver, fordi de ikke længere skal svare på de samme praktiske spørgsmål igen og igen, hvilket styrker produktiviteten. For beboerne har skærmene betydet en bedre service, men også en oplevelse af at være mere selvhjulpne og kompetente. Det er både et plus for deres retssikkerhed og flugter med det politiske ønske om, at københavnerne bedre skal mestre deres eget liv.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Helle Vibeke Carstensen, kontorchef, Københavns Kommunes Socialforvaltning, 
23 82 12 24, bq4r@sof.kk.dk

Sara Solveig Ørnsholt, organisationskonsulent, Københavns Kommunes Socialforvaltning, 
29 39 94 76, f60c@sof.kk.dk

Nis Valentin, socialpædagog, Bostedet Vinklen,
39 20 53 73, f19k@sof.kk.dk