Dynamiske ruderanlæg skaber bedre plads på vejene

En helt ny type vejanlæg har sikret bedre kapacitet og reduceret kødannelsen i et tilslutningsanlæg og på en motorvejsstrækning syd for Odense. Vejdirektoratet har udviklet og tilpasset anlægget, der bl.a. gør det hurtigere og mere sikkert at komme frem, med inspiration fra og i samarbejde med amerikanske vejmyndigheder.

Antallet af bilister stiger i disse år, og flere steder på motorvejsnettet gør trængsel og kø det besværligt at komme til og fra motorvejen. Et eksempel er tilslutningsanlæg 52 i Odense SV, hvor kødannelser længe har været et problem og skabt farlige situationer. Det fik Vejdirektoratet til at tænke nyt og kigge mod udlandet.

Med inspiration fra og i samarbejde med Department of Transportation i den amerikanske stat Missouri har Vejdirektoratet udviklet og tilpasset et nyt vejanlæg kaldet dynamisk ruderanlæg, som i mange år har været anvendt med stor succes ved motorvejsramper i USA. I den nye type anlæg bytter trafikken bane hen over motorvejen, så man i stedet kører i venstre side af vejen. På den måde kan bilister, der skal til eller fra motorvejen, svinge til venstre uden først at skulle vente på et hul i den modkørende trafik. Anlægget er det første af sin slags i Danmark og giver – ud over tidsbesparelser for bilisterne – større trafiksikkerhed og bedre fremtidssikring af kapaciteten. Vidensudvekslingen med de amerikanske vejmyndigheder gik bl.a. ud på at tilpasse anlægget danske forhold, og det er konkret foregået ved både møder i USA, ved telefonisk sparring og ved brug af de manualer/erfaringsopsamlinger, som Department of Transportation i Missouri har udarbejdet. Det dynamiske ruderanlæg ved Odense SV har haft stor effekt, siden det blev taget i brug i september 2017: Ikke alene er der markant færre kødannelser end tidligere – kapacitetsforbedringerne er også større og løsningen billigere end den traditionelle løsning, som ville kræve et nyt og dyrt bygværk over motorvejen. Trods den nye måde at køre på har der ikke været nogen trafiksikkerhedsmæssige problemer. Vejdirektoratet monitorerer området tæt og vil fremover have løsningsmodellen med i værktøjskassen, når der skal løses tilsvarende problemstillinger.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Annette Jørgensen, projektleder, Vejdirektoratet
72 44 27 82, ajor@vd.dk

Winnie Hansen, fagkoordinator, Vejdirektoratet
72 44 32 76, win@vd.dk