Demokratisk debat om data styrker borgernes forståelse

'Datademokrati' sætter fokus på – gennem videndeling og borgerinddragelse – at udvikle og nuancere samtalen om brug af data og teknologi i Aarhus Kommune. På kommunens biblioteker kan borgere gå på opdagelse i teknologiens verden. Formålet er at styrke borgernes datakompetencer og gøre databegrebet håndgribeligt og derigennem sikre en mere demokratisk samtale om data.

På biblioteket i Aarhus Kommune oplevede de ansatte, at borgere bekymrede sig over udviklingen af nye teknologier, herunder hvilke konsekvenser, det ville have for dem og deres arbejdsliv. Den tilgængelige information var begrænset, og der manglede muligheder for at indgå i en demokratisk dialog om udviklingen.

I 2018 tog Aarhus Kommunes hovedbibliotek på DOKK1 initiativ til projektet, da de så et behov for at styrke samtalen omkring brug af data og teknologi ved at formidle viden og skabe rammerne for nye aktiviteter. 'Datademokrati' udvikler og tester forskellige måder at være i dialog med borgere og skolebørn om kunstig intelligens og datas betydning for kommunens fremtidige virke. Et øget vidensniveau gør det muligt for flere borgere at indgå i den demokratiske debat, og 'Datademokrati' understøtter dermed kommunens ønske om øget medborgerskab. Projektet har to spor: Borgere og skoleelever. Borgersporet er forankret i bibliotekernes fysiske rum, og elevsporet er koblet på det nationale forsøgsfag 'Teknologiforståelse'. Her testes koncepter som workshops og dialog i større fora, samt konkret dataarbejde, hvor borgere og elever fx indsamler og anvender data. Målet er, at de afprøvede formater kan anvendes på biblioteker rundt om i landet, og tre biblioteker i andre kommuner er allerede tilknyttet projektet og giver løbende feedback. Derudover formidler Datademokrati værktøjer, ressourcer og erfaringer på en hjemmeside (datademocracy.dk). Datademokrati er finansieret af egne kommunale midler med støtte fra Slots- og Kultursstyrelsens udviklingspulje og udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og Databasic.

Jane Kunze, projektleder, Aarhus Kommunes Biblioteker,
41 85 65 19, jku@aarhus.dk