De folkevalgte skal lede forandringer i lokalsamfundet

De folkevalgte skal i tæt dialog med borgerne tage lederskab i lokalsamfundet. Det er essensen i Kommune 3.0 – Skanderborg Kommunes vision siden 2012. Et af forandringsværktøjerne er § 17, stk. 4-udvalg, hvor borgere, erhvervs- og foreningsliv sammen med byrødderne udvikler løsninger på lokalområdets udfordringer.

Politikerne tog ikke i samme grad initiativer på hele lokalsamfundets vegne, men fokuserede typisk mere på kommunens egen indsats som offentlig myndighed. Nye kommunale initiativer var sjældent skabt i samspil med kommunens borgere.

Byrådet i Skanderborg har besluttet at nedsætte seks forskellige § 17, stk. 4-udvalg fra 2014 til udgangen af 2017. Ét af dem blev dannet i 2015 med det formål at lægge en helt ny plan for Campus Skanderborg og boligområdet Højvangen. Det var byrådet selv, der havde et ønske om at facilitere et samarbejde på tværs af aktørerne i området. Efter forslag fra borgergrupper valgte byrådet 14 medlemmer til udvalget – alle med områdetilknytning eller kendskab til de unge. Bl.a. uddannelsesledere, en spillestedsbestyrer, elevrepræsentanter, den lokale boligforening og fem byrådspolitikere. Med politikerne som tovholdere fremlagde udvalget efter et halvt år et handlekatalog for byrådet. Det har bl.a. ført til en vedtaget plan om forbedring af områdets udearealer for 1,9 mio. kr. og opførelse af 30 ungdomsboliger, som Skanderborg Andelsboligforening har færdige i 2018. Udvalget gav også en tættere dialog mellem ungdomsuddannelserne, der nu annoncer sammen op til skolestart og mødes hyppigere.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Jørgen Naut, byrådsmedlem (A), 
40 62 45 62, jorgen.naut@skanderborg.dk

Bent Jacobsen, byrådsmedlem (V), 
21 24 16 44, bent.jacobsen@skanderborg.dk

Mads Therkelsen, elevrepræsentant, 
27 62 25 76, mads.therkelsen@gmail.com

Mikkel Xavier Jonassen, spillestedsleder, Walthers Musikcafé, 
61 61 41 18, mikkel@smukfest.dk

Lisbeth Binderup, kommunaldirektør, Skanderborg Kommune, 
87 94 70 02, lisbeth.binderup@Skanderborg.dk

Rikke Christoffersen, direktør, Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, 
30 38 60 60, rc@soh.dk

Erling Weber Jensen, direktør, Skanderborg Andelsboligforening, 
40 24 30 46, ewj@sab-net.dk