Bredt samarbejde skaber tryghed på togstationer

I Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds er det lykkedes at nedbringe antallet af urohændelser med 15 pct. og samtidig øge trygheden på fem større togstationer med syv pct., ifølge DSB’s tryghedsindeks. Det er resultatet af et bredt samarbejde mellem politi, kommuner, DSB, Lokaltog og Banedanmark. Projektet har også skabt værdifulde tværsektorielle relationer.

Der blev registreret uforholdsmæssigt mange tilfælde af hærværk, tyverier og anden uorden på de store togstationer i politikredsen. Mere patruljering kunne ikke løse problemet alene, vurderede politiet, som derfor igangsatte initiativet Hot Spot Stationer for at komme uroen til livs og øge trygheden blandt borgerne.

Under vejledning fra Det Kriminalpræventive Råd gennemgik projektets samarbejdspartnere de fysiske rammer på stationerne i Nakskov, Nykøbing, Slagelse, Vordingborg og Næstved. Det gav anledning til hovedrengøring, fjernelse af graffiti, reparation af lygtepæle, opsætning af ny belysning og klipning af hække for at fjerne potentielle skjulesteder. Alt sammen for at øge trygheden. Togstationernes professionelle brugere blev også inddraget i projektet. Det førte til en stribe samtaler med bus- og taxachauffører, pizzabagere og kioskpersonale om ændringer af miljøet omkring stationerne. Samtidig har politiet skruet op for patruljeringerne. Som en sidegevinst har projektet medført et forbedret samarbejde mellem de forskellige myndigheder og organisationer. DSB og Banedanmark fik fx mere præcist afklaret, hvem der har ansvaret for hvilke områder på stationerne, og Slagelse Kommune og DSB har i fællesskab udbygget cykelparkeringen på en station.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Kirstine Borch Klukan, specialkonsulent, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi,
41 32 82 39, kbk008@politi.dk

Charlotte Bonde Wiberg, projektleder, Center for Teknik & Miljø, Guldborgsund Kommune, 
54 73 20 29, cbw@guldborgsund.dk

René Nielsen, konsulent, SSP, Lolland Kommune,
20 67 26 00, reni@lolland.dk

Anders Gedde Petersen, ingeniør, Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Kommune, 
30 94 66 50, anpet@naestved.dk

Peter Johansen, entreprenørchef, Center for Teknik og Miljø, Slagelse Kommune, 
58 57 34 16, pejoh@slagelse.dk

Bjørn Buch, fagleder, Trafik og Anlæg, Vordingborg Kommune,
55 36 24 64, bjbu@vordingborg.dk

Claus Pedersen, sikkerhedschef, Lokaltog A/S,
70 20 00 54, cp@regionstog.dk

Michael Nielsen, projektkoordinator, DSB Kommerciel,
24 68 44 33, mmn@dsb.dk

Mads Thostrup, sektionschef, Forst & Arealer, Banedanmark,
82 34 90 77, mtho@bane.dk