Borgere og frivillige foreninger giver tidligere øvelsesterræn nyt liv

I Randers har et tæt partnerskab mellem boligorganisation, kommune, Randers Produktionshøjskole og Naturstyrelsen udviklet et udsat naturområde og bl.a. skabt nye læringsmiljøer og løftet et nærtliggende boligområde. Lokale borgere og frivillige foreninger har haft en nøglerolle i processen, der især har bygget på borgerinddragelse og samskabelse.

Tidligere var Nordre Fælled et militært øvelsesterræn for Randers Kaserne. I 2003 overtog Naturstyrelsen området, som består af 140 hektar åbent landskab, og forsøgte at udvikle det, så lokale beboere kunne bruge arealet rekreativt. Trods flere initiativer lå det store naturområde stort set ubrugt hen og var plaget af hærværk, henkastet affald og afbrændte knallerter.

I 2013 blev Bysekretariatet i Randers kontaktet af en lokal borger, der ønskede at bruge Nordre Fælled. Bysekretariatet, der varetager den boligsociale indsats, øjnede hurtigt muligheden for et samarbejde og indgik et partnerskab med Randers Produktionshøjskole, Randers Kommune og Naturstyrelsen. Målet var at udvikle Nordre Fælled og skabe en række fælles værdier: nye autentiske læringsmiljøer til Produktionshøjskolen, flere rekreative arealer til områdets beboere, en bedre udnyttelse af Naturstyrelsens område og et generelt løft af den boligsociale indsats i Randers Nordby. Mere end 500 lokale beboere deltog i en indledende borgerinddragelsesproces, og en frivillig forening, Nordre Fælleds Venner, blev dannet som resultat af forløbet. I dag rummer Nordre Fælled et væld af attraktive faciliteter, bl.a. bålpladser, en børneskov, små labyrinter, hængekøjer, en tarzanbane og et helt nyt ByNaturrum, der fungerer som indgangsportal til byens nære naturområder. Frivillige foreninger står for at fylde området med aktiviteter og tiltag, og Nordre Fælleds Venner bidrager aktivt til udformningen, udviklingen og driften af området. Foreningen samarbejder også med andre frivillige organisationer om at udnytte arealet optimalt. Medlemmer af Nordre Fælleds Venner og det lokale beboerråd sidder med i partnerskabets arbejdsudvalg, og selvom foreningen ikke bidrager til selve den fysiske opbygning af området, har den været medvirkende til områdets succes. Det unikke partnerskab kører nu på femte år.

Eske Thøgersen, formand, Nordre Fælleds Venner
86 40 80 04, eske.thoegersen@sol.dk

Jan Grundtvig Højland, biolog, Naturstyrelsen Kronjylland
72 54 39 25, jgh@nst.dk

Bent Raun, forstander, Randers Produktionshøjskole
51 88 52 28, bra@ranpro.dk

Louise Hou Kragh, sekretariatsleder, Bysekretariatet – Det Boligsociale Team, Randers
42 14 86 00, louise@msbolig.dk


Claire Nielsen, boligsocial naturvejleder, Bysekretariatet – Det Boligsociale Team, Randers
42 14 86 08, cnn@msbolig.dk

Birgitte Strøbeck Pedersen, fritidskonsulent, Kultur og Fritid, Randers Kommune
89 15 10 76, bsp@randers.dk