Beslutningsværktøj giver kræftpatienter mere indflydelse

Fælles Beslutningstagning bringer kræftpatienter på banen, når der skal træffes beslutninger om det forestående behandlingsforløb. Støtteværktøjet BESLUTNINGSTAGEREN styrker dialogen mellem patient og læge og sikrer patienten et bedre overblik over behandlingsmulighederne og dets følgevirkninger. Effektmålinger viser, at både patienter og læger oplever et bedre forløb.

Mange kræftpatienter oplevede førhen et uopfyldt behov for information, hjælp og støtte igennem deres behandlingsforløb. De var ikke bevidste, om de forskellige muligheder for at tilpasse forløbet til deres behov. Flere parametre har nemlig indflydelse på hvilken kræftbehandling, der passer bedst til den enkelte patient. Herunder alder, helbred og livssituation.

Et behandlingsforløb er komplekst med mange valgmuligheder og tilhørende konsekvenser. For at lette beslutningsprocessen omkring forløbet for både læge og patienter udviklede og indførte Sygehus Lillebælt tilgangen 'Fælles Beslutningstagning' med støtteværktøjet BESLUTNINGSTAGEREN. Værktøjet består af en række kort, der støtter dialogen mellem patient og læge og gør det lettere at tage den svære samtale om mulige bivirkninger og de livsændringer, en behandling kan medføre. Tilgangen giver patienten en større indflydelse på beslutningsprocessen, samt en behandling, der passer bedst til den enkeltes livssituation. Fælles Beslutningstagning kan også anvendes inden for andre lægefaglige områder og kræver, at det lægefaglige personale bliver undervist i at bruge værktøjet ved implementeringen. Når først det er implementeret, understøtter det de eksisterende samtaler mellem læge og patient, og kræver derfor ikke ekstra ressourcer. Støtteværktøjet er udviklet gennem et forskningsprojekt med SDU og Designskolen i Kolding med ekstern finansiering fra Sundhedsstyrelsen. Undervejs har klinikere, patienter, internationale forskere og pårørende m.fl. været involveret. Region Syddanmark har besluttet at implementere Fælles Beslutningstagning og BESLUTNINGSTAGEREN på alle regionens hospitaler og i psykiatrien.

Charlotte Hald Fausbøll, specialist i beslutningstøtteværktøjer, Cand.Scient.San, Center for Fælles Beslutningstagning,
51519634, charlotte.hald.fausboll@rsyd.dk