Åben data-samarbejde skaber nye services

35 kommuner og tre regioner er gået sammen i åben data-fællesskabet ”Open Data DK”, hvor offentlige data bliver lagt åbent frem, så borgere og virksomheder nemt og gratis kan tilgå dem. Dataportalen har betydet større gennemsigtighed og resulteret i en række nye tjenester og services, bl.a. en parkeringsapp, der har brugt parkeringshusdata fra Aarhus Kommune mere end en million gange.

Når borgere eller virksomheder ville have adgang til offentlige data, skulle de typisk henvende sig til den enkelte kommune eller region og have en forskergodkendelse eller søge om aktindsigt for at få adgang. Det var en tidskrævende og ofte besværlig proces, og der fandtes ikke et samlet sted, hvor alle nemt og hurtigt kunne tilgå de offentlige data, som kommunerne og regionerne hver dag skaber. Det betød, at mange data aldrig blev brugt.

I 2015 gik fem kommuner og en region sammen om at skabe foreningen Open Data DK, der har til formål at skabe større transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst ved at gøre offentlige data åbne og tilgængelige. I dag er 35 kommuner og tre regioner medlem af foreningen, der i praksis fungerer som en dataportal, hvor kommuner og regioner frit kan offentliggøre deres egne datasæt. Alle data ligger tilgængeligt på den samme open source-platform og i de samme formater. Det betyder, at borgere, virksomheder og andre interesserede nemt og gratis kan bruge de åbne data til at udvikle nye applikationer, tjenester eller services eller bruge dem som afsæt til f.eks. analyser og forskning. Blandt andet har et firma i Aarhus udviklet en parkeringsapp, der med afsæt i Aarhus Kommunes parkeringshusdata gør det muligt at finde ledige p-pladser. Andre steder er kommuner, regioner og virksomheder gået sammen i regionale fællesskaber for at skabe nye løsninger inden for f.eks. turisme og mobilitet, og i København og på Frederiksberg viser en ny app vej til kommunernes legepladser. Alle kommuner og regioner kan blive medlem af Open Data DK for et årligt kontingent på 25.000 kr. Hensigten er at frigive så mange sammenlignelige datasæt som muligt og skabe en fælles standard og merværdi ud af de offentlige data, der i forvejen indsamles.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Bo Fristed, chef for ITK i Aarhus Kommune og bestyrelsesformand for Open Data DK
20 14 26 12, fristed@aarhus.dk

Birgitte Kjærgaard, projektleder, Open Data Aarhus, ITK, Aarhus Kommune
41 85 65 56, bikj@aarhus.dk

Kim Houlberg, kontorchef, IT & Digitalisering, Aalborg Kommune
25 20 19 10, kh@aalborg.dk

Eva Maria Knudsen, specialkonsulent, IT og Digitalisering, Odense Kommune
21 49 72 25, emkn@odense.dk

Frans la Cour, udviklingskonsulent, Bydata, Københavns Kommune
40 72 72 33, fg2v@tmf.kk.dk

Anne Dyrberg, digitaliserings- og analysekonsulent, Digitalisering & Analyse, Vejle Kommune
76 81 17 24, andyr@vejle.dk

Bjørn Hallberg Nielsen, konsulent, Smart Vækst, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden
24 46 15 42, bjoern.hallberg.nielsen@regionh.dk