Sådan arbejder du med offentlig innovation

Skab nyt og bedre. Få hjælp til dit innovationsarbejde.

Offentlig innovation skaber værdi. For mennesker og samfund.

CO-PI kan hjælpe dig med at lykkes med innovationsarbejdet i din organisation.

Det gør vi ved at udvikle værktøjer og ressourcer – og ved at hjælpe direkte med fx sparring og oplæg.

Kontakt os direkte og få hjælp

Vil du evaluere eller sprede innovation?

CO-PI har udviklet værktøjer, der kan hjælpe dig til at evaluere din innovative løsning – og til at dele din eller genbruge andres løsninger.

Læs om evaluering og spredning og prøv CO-PI's værktøjer:

Evaluering af innovation

Evaluering af offentlig innovation

Spredning af innovation

Spredning af offentlig innovation


Vores 18 tips til dit innovationsarbejde

CO-PI har også samlet vores 18 bedste tips til dig, der vil arbejde med innovation og skabe nye og bedre løsninger.

Få vores tips ved at klikke her:

Vores 20 tips til dit innovationsarbejde

Vores 18 tips til dit innovationsarbejde.

Hvorfor er innovationskapacitet vigtig?

Innovationskapacitet er vigtig for at lykkes med innovationsarbejde i praksis. Det gør forskellen på om innovation, som tilgang, bliver brugt tilfældigt på dele af en arbejdsplads, eller om tilgangen bruges med forsæt, når opgaveløsningen kalder på det.

Har ledere og medarbejdere blik for, at en opgave eller et problem ikke kan løses ved at gøre det vante? Og er værdien i at gøre brug af innovationsværktøjskassen klar for både politikere, ledere og medarbejdere? 

Er politikere, ledere og medarbejdere klar til at bedrive innovationsarbejde sammen med borgere og virksomheder om at skabe og sikre innovative løsninger?

Evnen til at forny den offentlige sektor, så den tilbyder og leverer relevante ydelser, services og produkter, evt. i samarbejde med private, kræver et kontinuerligt og skarpt fokus på at opretholde og styrke innovationskapaciteten på tre niveauer:

Hos det enkelte individ, i en organisation/et team og/eller i hele den offentlige sektor. 

På alle tre niveauer handler innovationskapacitet om, hvor styr tydelighed der er om formål med, muligheder for, forudsætninger for og værdien af innovationsarbejdet:

 • Hvad er formålet med at arbejde innovativt? 
 • Hvilke faktorer påvirker, hvorvidt medarbejdere og organisationer har mulighed for at anvende innovative tilgange? 
 • Hvilke forudsætninger er der for at arbejde innovativt? Fx ny viden, styrkede kompetencer og ændrede organisatoriske rammer. 
 • Hvilken effekt og værdi skaber innovationsarbejdet? Og hvordan indsamler og anvender man læring og erfaringer fra arbejdet? 

Innovationskapaciteten kan styrkes gennem systematisk evaluering og videndeling med fokus på læring – både fra det innovationsarbejde, der ikke førte til det ønskede resultat og succeserne.

Spørgsmål og svar om arbejde med innovation:

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, der skaber værdi. De konkrete løsninger kan tage mange former.

Offentlig innovation kan være nye eller væsentligt ændrede:

 • produkter
 • serviceydelser
 • processer og organisationsformer eller
 • måder at kommunikere med omverdenen på.

Værdien af offentlig innovation kan være:

 • indfrielse af politiske mål
 • stigende effektivitet
 • højere kvalitet
 • bedre borgerinddragelse
 • øget medarbejdertilfredshed

En innovation skal være ny for arbejdspladsen selv, men den må gerne være udviklet af andre. Man må gerne genbruge enten ved at kopiere eller lade sig inspirere af andres innovative løsninger.

→ Læs mere og bliv klogere på offentlig innovation

Innovation finder ikke kun sted i særlige innovationsenheder, men er ofte en del af den daglige drift i organisationerne. Du behøver ikke have 'innovation' i din titel for at beskæftige dig med innovation.

Både medarbejdere, administrative ledere og politiske ledere spiller vigtige roller i udviklingen af den offentlige sektors services, processer og produkter.

I kan blive klogere på hinandens styrker og svagheder i innovationsarbejdet med CO-PI's arketypekort.

Medarbejdere, administrative og politiske ledere er langtfra de eneste aktører, der bidrager positivt til innovation i den offentlige sektor. Samarbejde med andre parter uden for den offentlige arbejdsplads spiller ofte en vigtig rolle i innovationsarbejdet.

 • 26 procent af innovationerne i den offentlige sektor sker i samarbejde med private virksomheder
 • 24 procent af de offentlige innovationer spiller vidensinstitutioner en positiv rolle i
 • 16 procent af de offentlige innovationer spiller de frivillige foreninger en positiv rolle i

En typisk innovationsproces kan opdeles i tre overordnede faser:

Fase 1: Udforskning og problemforståelse

Ledelsesmæssigt og innovationsfagligt sikrer man sig i fase 1, at det er det rigtige problem, der løses. Der skal bruges en del tid på at udforske og forstå problemet, som udgangspunkt sammen med de mennesker, det handler om.

Fase 2: Udvikling eller tilpasning af nye løsninger

Ledelsesmæssigt og innovationsfagligt arbejder man i fase 2 på at finde en løsning på problemet ved at sætte alle ideerne til løsninger i spil. Der skal bruges tid på at undersøge, om det er muligt at genbruge løsninger, som andre allerede har udviklet og implementeret. Det er vigtigt, at ideerne bliver afprøvet og testet tidligt, så der ikke lægges for meget tid og udviklingsarbejde i ideer, der ikke virker.

Fase 3: Ibrugtagning og implementering

Ledelsesmæssigt og innovationsfagligt sikrer man i sig i fase 3 værdiskabelsen: Løsningerne får fast form og bliver implementeret. Her skal også bruges tid på en afsluttende evaluering, så værdien af innovationen står tydeligt. Det gør det lettere at videreudvikle innovationen og at dele den med andre, der kan og vil genbruge den.

Undervejs i innovationsprocessen er det også vigtigt at understøtte evaluering og spredning af innovationsarbejdet, så det ikke bliver en tung opgave ved projektets afslutning. En løbende evaluering og struktureret videndeling kan løfte innovationshøjden, da i undervejs bliver klogere på, hvad der virker og ikke virker – og åbner op for andres tanker og meninger.

Otte ud af ti offentlige arbejdspladser har indført en innovation i løbet af 2015-16, så du har måske allerede været i berøring med innovationsarbejdet på din arbejdsplads – også selvom I måske kalder det noget andet.

Innovation er en faglighed med flere forskellige tilgange og metoder, og det kan være en jungle at finde en, der passer til dit og din organisations formål og muligheder.

 • Du kan starte med at tage Innovationstesten og finde ud af, hvordan du og din offentlige arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet. Her svarer du på udvalgte spørgsmål og får efterfølgende vist en grafisk oversigt, der sammenholder dine svar med landsgennemsnittet for en sektor, du selv vælger.
 • CO-PI har mange års akkumuleret erfaring med innovationsarbejde, som vi har komprimeret til 18 gode tips. De er inddelt i faser, så du kan navigere dig og dit team sikkert igennem innovationsprocessen.
 • Vi har også samlet 20 vigtige værktøjer fra det danske innovationslandskab. De kan hjælpe dig i forskellige dele af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert og søger hjælp til offentlig-privat samarbejde, designtænkning eller evaluering.
 • Du kan finde inspiration til offentlig-privat samarbejde om innovation i publikationen Løs problemet sammen.
 • Overvejer du eller skal du i gang med innovative indkøb, kan du hente hjælp og viden i procesmodellen Fællesoffentlig skalering af innovative indkøb.
 • Du kan blive klogere på, hvilken forskel offentlig innovation gør og få inspiration fra konkrete cases i denne podcast med CO-PI’s direktør Pia Gjellerup.

En række faktorer driver nødvendigheden af offentlig innovation. Vi står som samfund i de kommende år over for komplekse samfundsudfordringer, og der er behov for radikalt nye og bedre løsninger. Det vi kalder radikal innovation.

Men der er også brug for hele tiden i mindre skala at forbedre og udvikle vores velfærdssamfund – den mere inkrementelle innovation – til gavn for os alle.

Begge dele kræver en offentlig sektor, der er i stand til at tænke innovativt og skabe nye, virkningsfulde løsninger. Udfordringerne bliver ikke færre eller mindre komplekse. Derfor er offentlig innovation vigtigt.

Politikere i kommuner, region og på nationalt plan sætter med deres politiske visioner retning og rammer for, hvordan moderne velfærd og vækst skal udformes og leveres.

Borgere og virksomheders forventninger og ønsker til, hvad og hvordan den offentlige sektor leverer tidssvarende services, er i konstant udvikling.

Det stiller krav til en innovativ offentlig sektor, der med høj innovationskapacitet og stærk innovationsfaglighed kan kombinere forventningerne med den politiske retning, de folkevalgte har lagt, samt med de forvaltnings- og ressourcemæssige rammer.

Flere værktøjer og materialer

Gå på opdagelse i CO-PI's værktøjer og materialer.

Kort over innovationsenheder

Kort over innovationsenheder

Materialer

Materialer og udgivelser

Innovationsbarometeret

Innovationsbarometeret

Innovationstilgange

De vigtigste innovationstilgange

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig med dit innovationsarbejde, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.

-->