Mere tid til hjemmeplejen og øget tryghed for borgere er målet med nyt offentlig-privat samarbejde

Aabenraa Kommune, CO-PI og Danish Life Science Cluster vil sammen finde nye løsninger, der skal skabe øget tryghed for borgere, frigive tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen og reducere CO2 som konsekvens af mindre kørsel.

Billede: Undersøgelser viser, at op mod 50 procent af nødkaldene enten er en fejl eller kan besvares ved telefonopkald fra en responscentral (foto: iStock)

Massiv mangel på social- og sundhedsfagligt personale.

Og et stigende behov for tryghed og tæt kontakt for de stadig flere ældre borgere, der bliver længere tid i eget hjem.

Det er virkeligheden for hjemmeplejen i kommuner landet over.

Derfor går en række offentlige aktører – med Aabenraa Kommune i spidsen – nu sammen om at finde nye løsninger, der skal skabe tryghed for borgere, frigive tid blandt medarbejdere i hjemmeplejen og reducere CO2 som konsekvens af mindre kørsel.

Håber at finde frem til en løsning

I 2022 modtog Aabenraa Kommune 24.920 nødkald fra borgere. Undersøgelser viser, at op mod 50 procent af nødkaldene enten er fejl eller kan besvares ved telefonopkald fra en responscentral.

Samtidig har Aabenraa Kommune svært ved at rekruttere det antal sundhedsfaglige medarbejdere, der er brug for.

"Ved at deltage i en skaleringsproces – sammen med andre – håber vi at finde frem til en løsning, der kan frigive tid hos vores social- og sundhedsfaglige personale, så de kan bruge tiden på de borgere, som har brug for et besøg, i stedet for at køre efter opgaver, der kan løses via teknologi,” siger Michael Christensen, formand for Social- og Seniorudvalget i Aabenraa Kommune.

Samarbejde sikrer skala i efterspørgslen

En skaleringsproces er en ny metode indført af Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).

I en skaleringsproces går offentlige organisationer sammen om et fælles problem.

Det skaber større skala i efterspørgslen, så private virksomheder hurtigere kan se en forretning i at udvikle de nye løsninger, der er behov for.

Tilmeld dig informationsmøde

Vil du være med til finde nye løsninger, der frigiver ressourcer i hjemmeplejen og øger trygheden for borgerne?

Kom til digitalt informationsmøde 7. juni kl. 9.00-9.45 (læs mere)

Flere kommuner skal med

Når de offentlige aktører går sammen om en fælles udfordring, kan de bruge deres indkøbsmuskel som en motor for innovation – og det er der store muligheder i, for den offentlige sektor køber ind for 380 mia. kr. årligt.

Pia Gjellerup, direktør i CO-PI:

"Aabenraa Kommune udviser mod og handlekraft, når de går i front for at møde denne udfordring. CO-PI og Aabenraa inviterer nu alle kommuner, der ønsker at deltage i skaleringsprocessen, til at komme med. Samtidig ser vi frem til at invitere private virksomheder med ind i en tidlig dialog om potentielle løsninger. Vi glæder os til at være med til at bane vejen til fremtidens løsninger."

Trine Søby Christensen, chefkonsulent, Danish Life Science Cluster:

"De bedste forudsætninger for at lykkes med at skabe nye værdifulde løsninger er, at løsningerne baseres på konkrete behov i den offentlige sektor, hvor både borgere og medarbejdere involveres løbende i hele forløbet. I Danish Life Science Cluster ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at bidrage til at bringe offentlige og private aktører sammen om implementering og skalering af løsningerne. På den måde når de bedste løsninger ud til flest mulige til gavn for borgere, kommuner og virksomheder."