Se video: Innovationscafé - Vilde problemer, vilde løsninger

Anders Dybdal, Administrerende direktør i Operate, og Vibeke Normann Andersen, direktør i SUS – Socialt udviklingscenter gæstede Innovationscaféen den 24. februar 2023. Se eller gense oplæggene om vilde problemer og vilde løsninger.

Hele 176 personer var med, da CO-PI holdt Innovationscafé om vilde problemer - vilde løsninger. 

Chefkonsulent Lene Krogh Jespersen fra CO-PI var vært og indledte med at slå fast, hvad vilde problemer er for en størrelse.

De er kendetegnet ved, at de: 

  • mangler tydelighed i form og mulige løsninger
  • har konsekvenser på tværs af kendte opdelinger, organiseringer, sektorer og aktører
  • ikke kun har én ejer af problemet eller mulige løsninger
  • har forskellige udtryk afhængigt af, hvordan vi vælger at beskrive dem
  • hverken er nye eller ukendte, og at de oplagte løsninger ikke ligger lige for.

Ikke løse problemerne, men løsne op og sætte aftryk

Lene Krogh Jeppesen kom også ind på kompleksiteten af problemerne - og de mulige veje til at finde greb på løsninger:

"Kompleksiteten gør det svært at 'låse' et delelement af det vilde problem - og fokusere på at løse dét hjørne af problemet. Man kan ikke teste sig frem til den, eller de gode løsninger, der helt afvikler det vilde problem. Derfor taler man ofte om at løsne op for eller sætte aftryk på dem, ikke om at løse dem".

"Måden, vi vælger at beskrive de vilde problemer på, er med til at bestemme de mulige løsninger på problemet. Man får fx forskellige svar alt efter, om man spørger: ’Hvordan gør man udsatte borgere jobparate’, eller om man spørger: ’Hvordan kan arbejdsmarkedet bedre rumme udsatte personer’. Derfor er det også vigtigt at udforske forskellige vinkler og positioner i problemet", sagde Lene Krogh Jeppesen, inden hun gav ordet videre til Anders Dybdal.

Systemisk lederskab

Udover at være administrerende direktør i forandringsbureauet Operate, underviser Anders Dybdal i systemisk forandring.

Under Innovationscaféen introducerede han en ny model for systemisk lederskab. En model, der er udviklet i samarbejde med Britt Wendelboe, programchef i TrygFonden for trivsel og sociale investeringer, og Kristoffer Milling, Senior Management Consultant, Implement Consulting Group.

Vi har brug for systemisk lederskab - særligt viden om, hvordan vi tilgår de vilde problemer ledelsesmæssigt, var en af Anders Dybdals pointer. 

Se Anders Dybdals oplæg:

Livtag på velfærdsområdet

Innovationscaféens næste gæst, Vibeke Normann Andersen, havde valgt tre cases fra Socialt Udviklingscenter (SUS). De var praktiske eksempler på, hvordan SUS, sammen med kommuner og andre parter forsøger at tage livtag med vilde problemer inden for tre centrale velfærdsområder.

De tre cases, Vibeke gennemgik var:

  • Projektet De Små Børns Bornholm
  • Projektet Opgang Til Opgang for familier i Gellerup Parken i Aarhus 
  • Projektet Vindmøllen, Medvind og Uddannelseshuset for unge i Østerbyen og Esbjerg Kommune.

→ Læs mere om de tre cases hos Socialt Udviklingscenter (sus.dk)

Se Vibekes Normann Andersens oplæg:

Næste Innovationscafé: Sæt kryds i kalenderen den 31. marts 

Næste Innovationscafé har politisk ledelse af offentlig-privat innovation på programmet.