Se video: Informationsmøde om løsninger til inkontinens

Bedre livskvalitet og arbejdsmiljø. Med de mål for øje er Aalborg og Aarhus kommuner, Danish Life Science Cluster og CO-PI gået sammen i skaleringsproces. Se videoer fra informationsmødet den 14. april 2023.

Billede: Louise Weikop, Aalborg Kommune, Ivan Kjær Lauridsen, Aalborg Kommune og Anne Marie Berg, CO-PI, til informationsmødet om skaleringsprocessen Sammen om løsninger til inkontinens.

Billede: Louise Weikop, Aalborg Kommune, Ivan Kjær Lauridsen, Aalborg Kommune og Anne Marie Berg, CO-PI, til informationsmødet om skaleringsprocessen 'Sammen om løsninger til inkontinens'.

80 offentlige og private aktører fra hele landet - og fra Norge - havde tilmeldt sig informationsmødet om den fælles skaleringsproces om nye løsninger til inkontinens.

Oplægsholderne var:

  • Louise Weikop, kontorchef for Sundhed og Omsorg, Aalborg Kommune
  • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Aarhus Kommune
  • Anne Marie Berg, seniorprojektleder, CO-PI

De fortalte om målene, baggrunden for projektet - og arbejdet med skaleringsprocessen.

Se projektside: Sammen om løsninger til inkontinens

Informationsmødet gav svar på hvilke udfordringer, der er knyttet til inkontinensområdet, og hvorfor der er behov for nye og bedre løsninger end dem, der er på markedet i dag.

Forbedret livskvalitet og pleje

Op mod 500.000 danskere lider af inkontinens. Problemet er størst blandt ældre i plejebolig, hvor hver anden beboer lider af inkontinens.

For mange borgere vil løsningen være brug af bleer. De påvirker borgernes velbefindende og oplevelse af værdighed, og i gennemsnit bruger plejepersonalet en fjerdedel af deres tid på inkontinenspleje – med fysisk nedslidning til følge.

Læs mere: Et tabubelagt emne med behov for nye løsninger

Skaleringsproces - et nyt greb med fælles behovsafklaring

Skaleringsprocessen er en særlig effektiv metode til at udvikle og efterspørge de nye løsninger.

Anne Marie Berg, forklarede indledningsvist hvordan processen gribes an i praksis, og hvorfor det er vigtigt, at både offentlige og private aktører går sammen i en fælles afklaringsproces.

Se video med Anne Marie Berg, seniorprojektleder i CO-PI:

Løsninger med værdi for borgere, plejepersonale og organisation

Aalborg Kommune har gennem mange år arbejdet målrettet med at afklare, hvor teknologier kan komme ind og supplere leveringen af ydelser.

På området med inkontinens, oplever kommunen, ifølge Louise Weikop, ikke at have set løsninger, der har kunnet leve op til kommunens krav.

Med skaleringsprocessen ser kommunen en oplagt mulighed for at gå sammen om en fælles behovsafdækning, der dækker kommunerne bredt - og med et fælles fokus på efterfølgende indkøb og implementering.  

Se video med Louise Weikop, kontorchef i Sundhed og Omsorg, Aalborg Kommune:

Teknologi skal hjælpe borgere og medarbejdere

Aarhus Kommune har længe haft stort fokus på velfærdsteknologi. Kommunen forventer, at deltagelsen i skaleringsprocessen kan puste til efterspørgslen af velfærdsteknologiske løsninger på inkontinensområdet.

Ivan Kjær Lauridsen fra Aarhus Kommune kom i hans indlæg ind på seks pejlemærker, som udviklingen af nye løsninger skal tage udgangspunkt i.

Se video med Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef i Aarhus Kommune:

Kan flere gruppers behov på socialområdet indgå?

Er der udelukkende fokus på udredning og pleje på plejehjem? Eller kan projektet også rumme forebyggelse og tidlig opsporing, hvor vi kan sætte tidligt ind med forebyggende råd og øvelser til borgerne?

Det var et af de spørgsmål om skaleringsprocessen, som deltagerne fik svar på efter oplæggene. 

Se video med opsamling på spørgsmål fra deltagerne:

Kommuner og virksomheder: kom med 

Skaleringsprocessen samler offentlige aktører om en fælles behovsafklaring og markedsdialog med private leverandører.

Jo flere offentlige aktører, vi har med, jo bedre. Det sender et stærkere signal til virksomhederne om, at der vil være forretning i at udvikle nye løsninger.

Alle offentlige aktører, der ønsker at deltage i arbejdet med at finde løsninger på inkontinens, kan blive en del af skaleringsprocessen.

Vi vil også meget gerne i dialog med private aktører. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, så bliver du automatisk inviteret til vores arrangementer. Du kan også kontakte os med spørgsmål til arbejdet.