Fire nye partnere vil være med til at mindske råstofforbruget

CO-PI kan nu annoncere, at KLAR Forsyning, HOFOR, Metroselskabet og Vejdirektoratet er nye partnere i den skaleringsproces, der skal mindske forbruget af råstoffer i bygge- og anlægsprojekter. Læs om partnernes forventninger her.

Udgravning af den 40 meter dybe skaktarbejdsplads ved Krauseparken Kbh. Ø. Fotograf: Bax Lindhardt / Metroselskabet

Billede: Udgravning af den 40 meter dybe skaktarbejdsplads ved Krauseparken Kbh. Ø. Fotograf: Bax Lindhardt / Metroselskabet

På Sjælland er der kun sand og grus til få årtiers forbrug, og allerede nu er der mangel på udvalgte råstofkvaliteter. 

Region Sjælland, Gate 21 og CO-PI igangsatte derfor en skaleringsproces i foråret 2022, hvor ideen er, at offentlige bygherrer i fremtiden – og i samarbejde med de private leverandører – skal bygge og anlægge på nye måder, der forbruger færre jomfruelige råstoffer.

CO-PI kan nu byde varmt velkommen fire nye partnere: KLAR Forsyning, HOFOR Metroselskabet og Vejdirektoratet, der er nye partnere i råstof-skaleringsprocessen.

To forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er med

Syd for København finder vi den første nye partner KLAR Forsyning, der er et fælles forsyningsselskab for Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner.

Et klart mål for selskabet er at arbejde aktivt for at mindske ressourceforbruget:

"Et af KLAR Forsynings strategier er at bruge ressourcerne med omtanke. At anvende genbrugsmaterialer eller genanvende jorden på stedet vil både reducere vores råstofforbrug, men i mange tilfælde også reducere vores CO2 udledning og bidrage til en god anlægsøkonomi. Det kræver dog at vi anvender nye procedurer og gennemfører nye risikovurderinger. Igennem skaleringsprocessen håber vi at blive bedre til at stille klare mål om råstofforbrug og realistiske bæredygtighedskrav i alle vores udbud fremover," siger Frands Søbjerg Hansen, chef for Plan og Anlæg, KLAR Forsyning, om baggrunden for at gå med i skaleringsprocessen. 

Samarbejde er grundstenen 

Den næste nye partner i skaleringsprocessen, er HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, og her består kerneopgaverne også i at levere vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling. Derudover opfører selskabet også vindmøller i hovedstadsområdet.

I HOFOR arbejdes der ud fra en fælles vision om, at selskabet skal være med til at skabe bæredygtige byer baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.

"Alt det, vores virksomhed gør hver dag – ud i det alleryderste led – handler om at skabe bæredygtige byer. Samarbejde er en af grundstenene i HOFOR. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og vores kunder," siger HOFOR på deres hjemmeside om deres tilgang til bæredygtighed.

Læs også: Offentlige og private går sammen om mindre grus i maskineriet

Arbejde på metrobyggeplads

Billede: Metroselskabet har ansvaret for at udvikle, anlægge og drive metrolinjer i København og på Frederiksberg. Etableringen af nye stationer og metrolinjer er komplekse projekter med mange aktive byggepladser. Fotograf: Ditte Valente / Metroselskabet

Metroselskabet vil inspirere andre og lade sig inspirere

Metroselskabet har den fordel at være flergangsbygherre. Det betyder, at det er muligt at udnytte erfaringerne fra tidligere projekter, og at det i kraft af anlægsarbejdernes størrelse, er nødvendigt at have et særligt fokus på bæredygtige processer.

På spørgsmålet om, hvilke udfordringer, Metroselskabet står over for i dag, når det gælder anvendelsen af råstoffer, siger Margot Brabrand, Direktør for Sikkerhed og Miljø:

"Vi har stort fokus på at minimere vores påvirkning af miljøet og vores generelle ressourceforbrug. På flere områder kigger vi ind i ressourcemangel, og det gælder også grus, sand og sten. Vi har flere rigtigt store anlægsarbejder i pipelinen, b.la. en ny linje; M5, hvor der indledningsvist forventes at skulle laves omfattende ledningsomlægninger, som tidligere historisk har forbrugt store mængder at specielt stabilgrus og sand. Derfor er det et naturligt opmærksomhedspunkt for os."

Ny metrolinje er på tegnebrættet 

Den kommende metrolinje M5, som Margot Brabrand nævner, er endnu på tegnebrættet. Den skal koble de nye boligområder på Refshaleøen og Lynetteholm sammen med resten af byen.

Margot Brabrand peger på, at selvom Metroselskabets har opnået mange erfaringer under bygge- og anlægsarbejderne, så er det nødvendigt at indgå i samarbejder med andre bygherrer og virksomheder for at blive inspireret til nye og mere bæredygtige måder at arbejde på.  

"Metroselskabet kan ikke lykkedes med at bruge mindre ressourcer med en lavere miljøpåvirkning i vores projekter alene. Derfor kigger vi ud og søger samarbejdspartnere, vi kan sparre og få gode ideer med. Nogle, der som os, vil være med til drive en udvikling som kræver ændring af vanetænkning og nedbrydelse af siloerne i branchen. Det være sig i forhold til designet, gældende normer, eller ændring af miljøregler, som giver os mulighed for at genanvende overskudsmaterialer," siger Margot Brabrand.

Vejdirektoratet tænker i nyt design og genbrug

Den sidste store offentlige aktør, som vi kan byde velkommen i skaleringsprocessen, er Vejdirektoratet. Med de mange anlægsprojekter udvikler Vejdirektoratet Danmarks infrastruktur og binder landet sammen på kryds og tværs. Både i anlægs- og driftsfasen arbejder Vejdirektoratet målrettet med at fremme bæredygtighed, fx ved at anvende klimavenlig asfalt og genbruge materialer fra de mange anlægsarbejder:

"Vejdirektoratet står over for udfordringen, at vi skal udbygge statsvejnettet med både små og store projekter over de næste år. Der er et øget fokus på klima og forbrug af råstoffer. Derfor skal vi fremadrettet også arbejde med genbrug af materialer i vores veje, de steder, hvor det er muligt, og vi skal arbejde på at reducere forbruget af råstoffer, f.eks. gennem designændringer. Det, Vejdirektoratet bidrager med i skaleringsprocessen, er vores kortlægning af behovet for materialer af forskellige typer og kvaliteter. Vi har også materialer til genanvendelse, som evt. kan være interessant for andre bygherrer," siger Helle Hagen Blæsbjerg, teamleder Anlæg, Vejdirektoratet.