Norden samles om smartere og grønnere offentlige indkøb

Debatindlæg: Krav om grøn omstilling og øget bæredygtighed er fælles for indkøbere og leverandører i alle de nordiske lande. Hvorfor ikke satse sammen og sørge for, at vi, med vores fælles værdier og tillidsbaserede samfund, får det bedste ud af de i alt 2000 milliarder kroner, vi hvert år køber ind for?

Kran i solnedgang

Billede: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Indlægget er oprindeligt bragt i Stavanger Aftenblad den 5. maj. 

Snart afholdes Nordic Edge Expo (afholdt den 10.-11. maj), Nordens største og vigtigste mødested for aktører fra vidensinstitutioner, privat erhvervsliv og offentlig sektor. Her fremvises store og små innovationer og løsninger med et fælles mål om at skabe smartere og mere bæredygtige byer og lokalsamfund.

Simplere at skalere

Samtidig underskrives en fælleserklæring mellem erhvervsministrene i Norge og Sverige om at styrke samarbejde mellem landene med fokus på udvikling af værdikædesamarbejde om nye grønne løsninger, herunder fornybar energi, havvind, hydrogen og batteriproduktion.

Et af virkemidlerne for at få dette til at lykkes er at gøre det enklere for erhvervsdrivende at opskalere sin virksomhed ved en simpel indgang til et nordisk marked.

Ved at samarbejde i højere grad om nordiske innovative indkøb og nordiske markedsdialoger, gør vi det enkelt for vores virksomheder at opskalere. Det er lovligt, det fungerer, og vi er allerede i gang via en nordisk markedsdialog på områderne emissionsfri varelevering og cirkulære IKT-løsninger (informations- og kommunikationsteknologiske løsninger). Vi må have mere af dette.

De nationale programmer for leverandørudvikling i Danmark, Finland og Norge arbejder i tætte samarbejder med offentlige indkøbere og leverandører om at bruge offentlige indkøb som et strategisk værktøj for at nå politiske mål og prioriteringer.

Sammen står vi på hovedscenen i år på Nordic Edge Expo og viser, hvordan vi kan opnå det fulde potentiale i offentlig-privat samarbejde om indkøb. Vi ønsker at fremvise gode eksempler og mobilisere flere offentlige aktører og leverandører for at finde de gode løsninger, på vores fælles behov.

Hvorfor samarbejde i Norden?

Et godt eksempel på dette er emissionsfrie byggepladser i Oslo. Her var klimagasudslippene fra bygge- og anlægsarbejdet 30 procent af byens transportrelaterede udslip. Dertil er byggepladserne en væsentlig kilde til luftforurening. Nye analyser viser, at udslip og energiomkostninger er faldet.

Det offentlige får nye bæredygtige løsninger, der passer til deres behov, virksomhederne udvikler og leverer, samtidig med at det skaber arbejdspladser og eksportgrundlag. Den norske metode og resultaterne vækker interesser i nabolandene og i EU. Både Finland og Danmark har kopieret og tilpasset denne metode til innovative offentlige indkøb.

Hvorfor nordisk samarbejde? For virksomhederne koster det meget at omlægge til grønnere løsninger, og for at gøre det, må de have et større marked at kunne sælge til. At samarbejde i Norden giver større incitamenter for virksomhederne til at udvikle bedre, grønnere og mere bæredygtige løsninger, som vil gavne indbyggere i hele Norden.

Landene samarbejder også om at definere en fælles smart city model baseret på nordiske samfundsværdier.

Fordele som offentlige tjenester af høj kvalitet og omfattende registerdata, stærk tillid til offentlige organisationer, åbenhed i beslutninger, borgerinvolvering og respekt for personsikkerhed står centralt. Disse fordele gør kommuner og byer i Norden til et perfekt udgangspunkt for smartere brug af innovative indkøb.

Sammen kan vi bruge innovative offentlige indkøb til at udfordre vores fælles nordiske erhvervsliv til at finde nye, smartere og mere miljøvenlige løsninger.

En indkøbsmetode, hvor man i stedet for at definere præcist, hvad man vil have, beskriver behovet og overlader løsningen til leverandørerne. Ved at bruge indkøb som innovationsmotor kan vi få grønnere løsninger i den offentlige sektor og konkurrencedygtige nordiske leverandørvirksomheder.

→ Læs om Leverandørudviklingsprogrammet og offentlige indkøb

Visionære ledere og politikere

Det kræver politikere og ledere, som vil løfte indkøbsområdet fra at være administration til at blive et strategisk virkemiddel, styrke kompetencer og vejledning om innovative indkøb og sørge for gode finansielle ressourcer. Vi ved, at virksomhederne gerne vil snakke med de offentlige indkøbere i en markedsdialog.

Ikke for at dele virkomhedshemmeligheder, men for at dele viden og give indspil til, hvordan de bedste løsninger kan efterspørges. Dette er noget de nordiske leverandørudviklingsprogrammer faciliterer, så vi sammen kan øge tempoet i omstillingen igennem større volume og skalering.

Norden bruger 2000 milliarder kroner om året på offentlige indkøb. Det kræver ikke flere ressourcer eller penge at satse sammen – vi har allerede pengene, nu kræver det en fælles satsning at bruge offentlige indkøb til at styrke de nordiske virksomheder! At bruge den nordiske indkøbsmagt er at sætte handling bag ord og kan være med til at realisere de nordiske strategier.