CO-PI's bestyrelse: Derfor er der brug for CO-PI

Medlemmerne af CO-PI's bestyrelse fortæller om deres forventninger til det nye center.

Billede: CO-PI's bestyrelse består af repræsentanter fra en bred vifte af offentlige og private organisationer.

CO-PI har en bredt sammensat bestyrelse, som består af repræsentanter for en række offentlige og private organisationer.

Hvad er bestyrelsens ønsker og forventninger til CO-PI? Og hvorfor er der brug for CO-PI?

Det har vi spurgt bestyrelsesmedlemmerne om:

Lone Ank

Formand

Erhvervsøkonomisk direktør, Erhvervsministeriet.

"Vi har brug for CO-PI til at styrke samarbejdet mellem den offentlige sektor og virksomhederne om de udfordringer, vi som samfund står overfor på områder som velfærd, klima og grøn omstilling. CO-PI skal være bindeled mellem gode indsatser, der allerede er derude i dag, og aktivere en lang række aktører i nye innovationsprojekter. Personligt ser jeg meget frem til eksempelvis at dykke ned i det velfærdsteknologiske område, hvor vi i CO-PI i særdeleshed kan skabe værdi sammen med andre, ved at udvikle nye løsninger og skalere eksisterende løsninger. Jeg er sikker på at vi med CO-PI kommer tættere på grundstenene for fremtidens offentlige sektor."

Morten Mandøe

Næstformand

Cheføkonom, direktør, Kommunernes Landsforening (KL).

"Vi står over for store udfordringer i den offentlige sektor i disse år. I kommunerne får vi enormt svært ved at skaffe medarbejdere nok, og også den grønne omstilling kalder på nye løsninger. Derfor glæder det mig, at CO-PI nu lanceres, og jeg er spændt på at se, hvordan markedet kan byde ind med deres innovationskraft og hjælpe med løsninger til det offentlige. Som alt andet nyt ligger der nu en stor og vigtig opgave i at udbrede kendskabet til centret, og i kommunerne vil vi gøre vores til at få det godt fra start."

Henrik Lund

Afdelingschef, Finansministeriet.

"I Danmark er vi bedst, når vi gør ting i fællesskab. Når vi løser opgaver på tværs af stat, kommuner og regioner og gør det i samspil mellem det offentlige og det private. CO-PI har en afgørende rolle i at sikre, at vi fortsætter med at udvikle vores velfærdssamfund, og at vi gør det det i tæt samarbejde mellem vores offentlige myndigheder og vores innovative private virksomheder."

Nanna Skau Fischer

Chefjurist/centerchef, Danske Regioner.

"CO-PI skal hjælpe med at synliggøre vores behov på tværs af sektorer indenfor velfærd, klima og bæredygtigt byggeri, så vi kan lære af hinanden og ”genbruge” allerede kendte løsninger. Ved at blive tydeligere omkring vores fælles behov kan vi i højere grad udnytte innovationskraften i den private sektor. Og det har vi brug for, hvis vi skal finde løsninger på store samfundsudfordringer som blandt andet manglen på medarbejdere i vores velfærdssystem."

Anders Kjærulff

Koncerndirektør, Region Midtjylland.

"Det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse for, hvordan vi får de bedste idéer ud at leve, så de skaber værdi for vores patienter, borgere og samfundet generelt. Her skal CO-PI være primus motor på at lave nogle fælles finansierings- og partnerskabsmodeller, som gør det muligt at skabe et stærkt samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor. Allerede i 2022 gennemføres et fælles initiativ mellem CO-PI, Region Sjælland, Gate 21 og Roskilde Universitet, der med genbrug og ny teknologi skal bidrage til, at vi sparer både CO2 og penge ved byggeri og anlæg. Lad os bruge dette samarbejde som et første afsæt for at beskrive fælles modeller, som andre initiativer kan få glæde af på tværs af centrets fokusområder."

Inger Marie Vynne

Kommunaldirektør, Lejre Kommune.

"Jeg håber, at vi med CO-PI kan skabe konkrete nye løsninger, som slår to fluer med et smæk: Løsninger som hjælper kommunerne til at speede den grønne omstilling op og samtidig skaber et nyt nationalt marked og eksportmuligheder for det private erhvervsliv. For det vil blandt andet betyde, at også andre — uden for Danmarks grænser — vil kunne profitere af de nye løsninger, og på den måde er rækkevidden af CO-PI’s virke globalt og drevet af et kæmpestort og vigtigt formål."

Ejner K. Holst

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

"Jeg ser frem til det vigtige arbejde i CO-PI. Vi har brug for innovation og samarbejde for at kunne tackle samfundsudfordringer og gribe de nye muligheder. Jeg kommer til at have fokus på medarbejdernes roller – både som idéudviklere og som de, der skal bruge de innovative løsninger i det daglige arbejde."

Jakob Scharff

Branchedirektør, Dansk Industri (DI).

"Der er brug for nytænkning, hvis vi skal løse store samfundsudfordringer om fremtidssikring af velfærden eller den grønne omstilling. Al erfaring viser, at de stærkeste innovative løsninger på den offentlige sektors udfordringer kommer i spil via et tæt samarbejde med private virksomheder. Derfor ser vi frem til at bidrage aktivt til CO-PI's konkrete indsatser, så de kan skabe mest mulig værdi for borgerne. Fra erhvervslivets side håber vi også, at CO-PI kan blive en drivkraft for at bruge de offentlige indkøbsmuskler til at bringe virksomhedernes konkrete, innovative løsninger op i en langt større skala."

Morten Jung

Markedschef, Dansk Erhverv.

"Danmarks velstand og velfærd bygger på det samfund, vi har skabt. Det historisk gode samarbejde mellem den offentlige og private sektor er vores grundstof, og vi skal stå sammen i konkurrencen på verdensmarkedet og styrke dansk konkurrenceevne. Derfor har vi brug for CO-PI. Jeg tror og håber på, at bestyrelsen i et godt samarbejde med sekretariatet for CO-PI samt de offentlige og private aktører kan skabe markeder baseret på nye løsninger. Løsningerne skal bidrage til håndteringen af de demografiske, klimamæssige og organisatoriske udfordringer, vi står overfor, og skabe øget eksport for Danmark og dermed flere indtægter til finansieringen af det velfærdssamfund, vi alle ønsker."