CO-PI: Samfundet har brug for flere vilde løsninger

Hver tiende nye løsning i den offentlige sektor har stor skala og er et komplet nybrud med tidligere praksis – en 'vild løsning'. Dem er der brug for flere af, hvis vi skal løse de store udfordringer.

Billede: Vilde problemer kan betragtes som en samfiltret garnnøgle – eller rulle sytråd. Når man forsøger at vikle trådene ud i den ene ende, strammer de til i den anden ende, og hele sammenfiltringen ændrer sig.

Klimakrisen. Arbejdskraftsudfordringer. Mental mistrivsel. Socialt og arbejdsmæssigt marginaliserede grupper.

Samfundet står over for mange udfordringer, som er svære – eller måske endda umulige – at løse inden for eksisterende rammer.

Udfordringerne kan samlet beskrives som vilde problemer (engelsk wicked problems). Hvis vi skal løse de vilde problemer, kræver det vilde løsninger – ofte skabt i offentlig-privat samarbejde.

Ingen oplagte løsninger

Sådan lyder det i den nye publikation 'Vilde problemer, vilde løsninger', som CO-PI udgiver i dag.

"Problemerne er hverken nye eller ukendte, men de oplagte løsninger ligger ikke lige for. Problemerne har og får konsekvenser på tværs af kendte opdelinger, organiseringer, sektorer og aktører. De vilde problemer kalder på innovation – i en skala og på en måde, som vi ikke er vant til," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI og en af forfatterne bag den nye publikation.

Hver tiende innovation i den offentlige sektor er en ’vild løsning’ – forstået på den måde, at innovationen er et komplet nybrud med tidligere praksis og har stor skala (er skabt i eksternt samarbejde og består af flere typer innovation).

Maskinjustering er ikke nok

Det viser tal fra Innovationsbarometeret, den nationale statistik over offentlig innovation, som CO-PI udgiver i samarbejde med Danmarks Statistik.

"OECD konstaterer, at Danmark er verdensmestre i offentlig innovation, og at vi er særligt dygtige til frontlinjeinnovation, dvs. den inkrementelle løbende innovation i kernedriften – lige der hvor embedsværket møder borgere og virksomheder. Men maskinjustering er ikke længere nok," siger Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI.

Problemerne ser anderledes ud, end da vi byggede velfærdssamfundet op og dets indbyrdes relaterede maskiner op, forklarer hun.

"Det kræver at vi finder et andet gear for at for alvor ombygge maskinparken. Det glædelige er, at flere har oplevet behovet for at gøre noget andet og endda er gået i gang med at identificere og afprøve nye veje at gå i nye samarbejder. Det haster med handling, og det haster med læring, når vi skifter til et andet gear," siger Lene Krogh Jeppesen.

I CO-PI's nye udgivelse 'Vilde problemer, vilde løsninger' er der læring og konkret inspiration at hente.

Læs mere i CO-PI's udgivelse 'Vilde problemer, vilde løsninger':

Figurer til download:

Figur: 11 procent af offentlige innovationer er vilde løsninger i den forstand, at de både har stor skala (er skabt i eksternt samarbejde og indeholder flere typer innovation) og er en helt ny tilgang for arbejdspladsen.

Figur: 11 procent af offentlige innovationer er vilde løsninger i den forstand, at de både har stor skala (er skabt i eksternt samarbejde og indeholder flere typer innovation) og er en helt ny tilgang for arbejdspladsen.

Figur: Der samarbejdes med private virksomheder om næsten fire ud af 10 vilde løsninger.

Figur: Der samarbejdes med private virksomheder om næsten fire ud af 10 vilde løsninger.

Figur: Figuren viser, hvor ofte arbejdspladsen er helt eller delvist enig i, at de gerne går nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej.

Figur: Figuren viser, hvor ofte arbejdspladsen er helt eller delvist enig i, at de gerne går nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej.