Nyt værktøj til ledelsesevaluering sætter fokus på innovationsledelse

Ledelse spiller en rolle i hele innovationsprocessen. Den nye fællesoffentlige ledelsesevaluering har derfor innovationsledelse som et af de centrale temaer.

Billede: Caroline Howard Grøn har været forskningsleder og ansvarlig for udvikling og afprøvning af den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

"Ledere bør nogle gange tjekke ind med medarbejderne for at finde ud af: Hvordan er det egentlig, min ledelse opfattes af jer? For det er det, der gør den egentlige forskel – hvordan andre oplever ledelsen."

Sådan lyder det fra Caroline Howard Grøn, lektor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

Hun har været forskningsleder og ansvarlig for udvikling og afprøvning af den fællesoffentlige ledelsesevaluering – et nyt værktøj, som alle offentlige organisation frit og frivilligt kan benytte sig af.

Værdifuldt indblik og dialog

Det fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse i samarbejde med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner.

"Det er værdifuldt for en leder at få indblik i, hvordan ledelsen egentlig virker – det er i sidste ende det, der gør forskellen for den performance, organisationen leverer. Jeg bruger ofte en spejlmetafor: Vi ved godt, at det, vi ser, når vi ser os i spejlet, ikke er essensen af os som menneske. Men det er altså fint nok at vide, om man har persille mellem tænderne, inden man stiller op i TV 2 News," siger Caroline Howard Grøn.

"Ledere kan bruge den fællesoffentlige ledelsesevaluering til at få det indblik og skabe systematisk dialog om sit lederskab," fortsætter hun.

Kan skræddersy evalueringen

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering består af en række spørgsmål, der er inddelt i centrale temaer for god offentlig ledelse.

Ved hjælp af temapakkerne kan organisationerne skræddersy ledelsesevalueringen til deres organisation og ledere.

Værktøjet indeholder også et understøttende procesmateriale med forslag til, hvordan de offentlige arbejdspladser efter en evaluering kan arbejde videre med udviklingen af ledelse i deres organisation.

Ledere peger på innovationsledelse

Ét af de i alt 13 temaer er innovationsledelse, som ifølge Caroline Howard Grøn er en stadig vigtigere del af offentlige lederes virkelighed.

"Vi har i processen talt med en god del ledere – både ledere af medarbejdere og topledere – om, hvad de selv gerne vil evalueres på, og hvad deres organisation vægter i forhold til ledelse. Her pegede lederne blandt andet peget på innovationledelse," siger Caroline Howard Grøn.

"Innovationsdagsordenen står stærkt i mange offentlige organisationer. Blandt andet i erkendelsen af nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, som den demografiske udvikling og klimakrisen," fortsætter hun.

Skal skabe rammen for innovation

Caroline Howard Grøn forklarer, at forskningen – heriblandt COI's Innovationsbarometer – viser, at ledere spiller en afgørende rolle for innovationsarbejdet.

Spørgsmålet er ifølge lektoren derfor, hvordan den nærmeste leder lykkes med at få skabt en kultur i sin enhed, hvor innovation er noget, man gør:

"Vi er meget optaget af, hvordan lederen skaber rammen for, at medarbejderen kan gøre det her. Hvordan skaber lederen fx rammen for, at medarbejderne tør løbe risici og så videre? Innovation er, som vi anskuer det, i høj grad et kulturelt fænomen. Det er en måde at arbejde på i en enhed. Derfor forsøger vi med ledelsesevalueringen at synliggøre: Hvordan er det som leder, at man bidrager til, at der er en kultur, hvor man innoverer?"

Vil være godt hjulpet på vej

Centerleder i COI Pia Gjellerup glæder sig over, at innovationsledelse har fundet vej som tema i den nye fællesoffentlige ledelsesevaluering.

"For de mange ledere, som har brug for, at en del af deres ledelsesopgave består i at lede innovation, vil være godt hjulpet af at blive bedt om at tænke efter om, hvordan de løser denne del af deres mangfoldige opgaver. Her vil et tema i ledelsesevalueringen hjælpe på vej – man vil simpelthen få et fælles grundlag at forholde sig til for hele organisationen," siger Pia Gjellerup.

Ledelseskommissionen tog i sin tid COI's indspil om det særlige i innovationsledelse til sig, forklarer hun videre.

"Og det finder nu her et spændende, konkret afløb. Fx hører et udsagn som 'Min leder støtter, at vi tør gå nye veje, også når der er risiko for, at det ikke virker', hører hjemme under innovationsledelse," påpeger Pia Gjellerup, der ikke er overrasket over, at mange ledere har peget på emnet under forberedelsen af ledelsesevalueringen.

"Der vil være stadig flere steder, hvor dagens gode løsning ikke række til kravene i morgen. Hvis man vil klare sine opgaver, bliver man nødt til at tænke på det, der kan komme og ikke blot på det, der er."

Husk ordentlig opfølgning

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er testet i hele landet og på mange forskellige organisationer, så det kan bruges på alle typer offentlige arbejdspladser – store som små.

Det nye værktøj er frivilligt for offentlige organisationer at bruge. Og det er en pointe i sig selv. For de organisationer, der vil bruge det, skal prioritere det, understreger Caroline Howard Grøn:

"Det afgørende er ikke, om man gennemfører et spørgeskema – det er hvilken proces, man bruger for at følge op. Jeg plejer at sige, at der er ikke nogle ledere, der er blevet bedre af at få at vide, at de er blevet 3,7 på en skala fra 1 til 5. Men hvis de efterfølgende har haft en dialog med deres medarbejdere om, hvorfor de har svaret, som de har svaret, og bruger det som afsæt til at handle på det, kan det gøre en positiv forskel. Man skal afsætte tid og ressourcer til at køre en ordentlig opfølgningsproces – ellers høster man ikke gevinsten," siger hun.

→ Prøv den fællesoffentlige ledelsesevaluering (eksternt link)