Invitation: Kom til Innovationscafé om innovationsledelse

Hvad er innovationsledelse anno 2021, og hvorfor er det nødvendigt at genbesøge innovationsledelse? De spørgsmål forsøger COI – i samarbejde med eksperter – at besvare på innovationscaféen mandag den 1. november kl. 09.00-10.00.

Innovationsledelse

Til Innovationscaféen kan du møde Christine Brochdorf, Jacob Brix og Anne Vest Hansen.

Klimaforandringer, den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge, unges udenforskab og mentale trivsel er problemstillinger, der længe har kaldt på mere radikalt innovative løsninger.

At finde vejen til mere radikale innovative løsninger kræver både nogle andre innovationsgreb, men også i høj grad nye former for ledelse af innovation.

Behov for systeminnovation, mission-orientereret innovation og et stærkere fokus på strategisk innovationsledelse italesættes fra forskere og praktikere som nogle af de greb, vi har brug for i innovationsledelse anno 2021. Senest introducerer det nye fællesoffentlige ledelsesevalueringsværktøj også innovationsledelse som et særskilt tema.

I anledning af den årlige Ledelsesuge, hvor regeringen, KL og Danske Regioner sætter fokus på offentlig ledelse, inviterer COI til refleksion og debat om innovationsledelse anno 2021, og hvordan det ser ud i praksis på de offentlige arbejdspladser.

Innovationscaféen foregår digitalt den 1. november 2021 kl. 9-10.
Det er gratis at deltage. 

↓↓↓ Jeg vil tilmelde mig nu ↓↓↓


Nogle af spørgsmålene vi søger svar på:

  • Hvad er innovationsledelse anno 2021?
  • Hvad er vigtige opmærksomhedspunkter og ledelseshandlinger?
  • Hvilke udfordringer står vi stadig med?
  • Hvor kan finde inspiration til svar?

Du kan møde

Anne

Anne Vest Hansen, leder af Center for Innovation i Aarhus Kommune (CFIA). Her har hun de nuværende systemer og ledelsesstrukturer tæt inde på livet, og erfaringer med deres besvær med at løse aktuelle samfundsudfordringer. Hun er optaget af at gentænke systemerne, og nysgerrig på hvordan missionsorienteret innovation og systeminnovation kan foldes ud.

Christine

Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal Kommune. Hun har ’lagt kommune til’ udvikling af den fællesoffentlige ledelsesevaluering, eksperimenterer løbende med nye ledelsesformer, og har en mere end én finger på pulsen hvad angår den kommunalpolitiske ledelse også af de større og komplekse dagsordener.

Jacob

Jacob Brix, lektor, Ph.d. ved Institut for Kultur & Læring, Aalborg Universitet. Han forsker i organisatorisk læring og innovationsledelse og har senest udgivet en bog om strategisk innovationsledelse i offentlige og private organisationer.

 

Tilmeld dig Innovationscaféen

Tilmeld dig Innovationscaféen om innovationsledelse.

 


Hvordan foregår det?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at byde ind med dine spørgsmål og refleksioner til oplægsholderne.

Christine Brochdorf, Anne Vest Hansen og Jacob Brix skyder cafeen i gang med deres perspektiver på et aktuelle tematikker inden for innovationsledelse anno 2021. Vi samler op på spørgsmål undervejs fra deltagerne og får Christine, Anne og Jacobs bud på svar og perspektiver.


↑↑↑ Jeg vil tilmelde mig nu ↑↑↑

Det praktiske

Hvornår: Innovationscafeen afholdes den 1. november kl. 9-10 på platformen Zoom.

Målgruppe: Alle medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, der er interesserede i offentlig innovationsledelse. Du får viden og inspiration om emnet.

Pris: Gratis.

↑↑↑ Jeg vil tilmelde mig nu ↑↑↑