Invitation: Kom på spilstyrerkursus og bliv fortrolig med MANDAT

Vil I gerne spille MANDAT – Et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation i jeres organisation? Kom på et af COI's kurser og bliv klædt på til at træde ind i rollen som spilstyrer.

MANDAT er et brætspil, der muliggør fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser.

Spillet blev udgivet af COI den 17. august og er udviklet i samarbejde med en lang række politikere og ansatte i kommuner og regioner.

→ Læs mere om MANDAT

Kom på kursus i MANDAT

MANDAT er særlig rettet mod kommunal- og regionspolitikere og kan også spilles af ledere og medarbejdere som inspiration til jeres rolle og betydning for politikernes innovationsarbejde.

I forberedelsen og gennemførelsen af spillet er en spilstyrer essentiel. Det vil typisk være en administrativ medarbejder, der er god til at facilitere og som har kendskab til innovationsarbejdet.

Hvis I gerne vil have inspiration og støtte til at komme i gang med MANDAT, tilbyder COI et gratis kursus i rollen som spilstyrer, så I selv kan tage næste skridt i arbejdet med politisk ledelse af innovation.

↓↓↓ Ja tak, tilmeld mig nu ↓↓↓

På kurset får du:

 • Større forståelse af, hvad politisk ledelse af innovations- og udviklingsprocesser er, og hvad det indebærer.
 • Kendskab til dialogspillet MANDAT gennem deltagelse i gennemspilning af udvalgte dele.
 • Fortrolighed med rollen som spilstyrer gennem afprøvning af rollen som spilstyrer.
 • Konkrete eksempler på, hvordan spillet og dets delelementer kan bruges i forskellige sammenhænge.
 • Fortællinger fra en superbruger, uden for COI, som selv har ageret spilstyrer i deres egen organisation.
 • Netværk med andre, der ønsker at bruge MANDAT i deres organisation, så skridtene fra kursus til ibrugtagelse bliver nemmere.

↓↓↓ Ja tak, tilmeld mig nu ↓↓↓

Alt det praktiske:

 • Kurset er målrettet offentlige ledere eller medarbejdere, der fx arbejder med offentlig udvikling og innovation og/ eller betjener et udvalg.
 • Der er begrænset antal pladser på kurserne, så tilmeld dig allerede i dag, hvis du gerne vil med.
 • Kurset er gratis.
 • Kom en halv time før, hvis du ønsker frokost (giv besked ved tilmelding) og bliv også gerne en halv time bagefter for at netværke.
 • Tilmelding sker ved at sende navn, titel og organisation samt ønsket kursus til nja@coi.dk inden d. 27. september for kurset i København og d. 1. november for kurset i Aarhus.

Tilmeld dig et kursus:

 • København torsdag den 7. oktober kl. 12.30-15.30 på hotel SP34, Sankt Peders Stræde 34.
 • Aarhus torsdag den 11. november kl. 12.30-15.30 hos Center for Innovation i Aarhus (CFIA) i DOKK1.

Tilmeld dig ved at sende en mail til nja@coi.dk (klik på knappen nedenfor) med navn, titel og organisation samt ønsket kursus:

Tilmeld mig et spilstyrerkursus

Hvorfor skal I eller jeres politikere spille MANDAT?

Med MANDAT får I som spillere:

 • Større fælles forståelse af, hvad politisk ledelse af innovations- og udviklingsprocesser er, og hvad det indebærer.
 • Inspiration til det politiske innovative lederskab, hvordan man som politiker kan sætte retning og ramme for arbejdet, og hvad der kan være væsentligt at gøre i starten af en proces, undervejs og ved processens afslutning.
 • Dialoger om, hvordan man som politikere kan håndtere nogle af de dilemmaer, der ofte dukker op undervejs i innovationsarbejdet.
 • Ideer til det konkrete innovationsarbejde i regioner og kommuner, fx ved politisk opstart af nyt indsatsområde i udvalg, kommunalbestyrelse eller regionsråd.

MANDAT giver ikke færdige svar på, hvordan I skal gå til innovation. Baseret på viden om centrale forhold, barrierer og styrker i innovationsarbejdet, tilbyder spillet til gengæld udforskende dialoger om, hvordan den politisk ledelse af offentlig innovation kan foregå – fra man står med en udfordring, man ikke kender løsningen på, og til man er klar til at implementere den nye løsning og hente gevinsten hjem.

Hvordan kan I spille MANDAT?

MANDAT er bygget op om en rammesættende opstart og tre faser i en innovationsproces:

Fase 1: Udforskning og problemforståelse.

Fase 2: Udvikling og tilpasning af nye løsninger.

Fase 3: Ibrugtagning og implementering.

Spillet tager udgangspunkt i en udfordring, som I selv står med, eller én som COI har lavet om grøn omstilling på transportområdet.

MANDAT egner sig til grupper på op til syv personer. Er I flere end syv, anbefales det, at afsætte ekstra tid, eller at spillerne inddeles i mindre grupper.

MANDAT er et brætspil, der kan tages i brug på flere måder. I kan spille den version af MANDAT, der passer jer bedst.

 • Afsæt 1½ time – og brug spillets opstartsmøde som inspiration til at sætte retning og rammer for jeres innovationsarbejde.
 • Afsæt 2½ timer – og koncentrér jer om at blive klogere på opstartsfasen samt den fase i innovationsprocessen, der bedst matcher jeres behov.
 • Afsæt 5 timer over en eller to dage – og få et godt fælles afsæt for at styrke fortroligheden i innovationsarbejdet fra start til slut.

↑↑↑ Ja tak, tilmeld mig nu ↑↑↑