Det Grønne Hus viser vejen for cirkulært byggeri i Køge Kommune

Cirkulært byggeri er skrevet ind i klimaplanen i Køge Kommune. Det er blandt andet inspireret af Det Grønne Hus, der er renoveret ved brug af genbrugsmaterialer fra blandt andet nedrevne ejendomme.

Billede: Jakob Skjødt Nielsen er Grøn Ambassadør ved Grøn Omstilling Køge.

Det Grønne Hus i Køge er et godt eksempel på kommunens arbejde med cirkulært byggeri:

Det Grønne Hus blev opført i 1935 ved brug af munkesten fra ombygningen af Torvet 11 og døre fra gamle huse i Køge.

I sommeren og efteråret 2019 blev Det Grønne Hus renoveret ved brug af genbrugsmaterialer, der blandt andet er kommet fra ejendomme, der er blevet revet ned i Køge Kommune.

Brugte byggematerialer bygges ind

Helt i tråd med husets grønne virke og fortid.

"Vi har i klimaplanen, blandt andet inspireret af vores erfaringer fra Det Grønne Hus, arbejdet med, hvordan vi kan få cirkulær økonomi og brugte byggematerialer ind i kommunens byggerier generelt," siger Jakob Skjødt Nielsen, Grøn Ambassadør ved Grøn Omstilling Køge, der i dag har kontor i stueetagen af huset, mens Connect Køge bor på førstesalen.

"Det gælder både ved renoveringer og nybyggeri, der har vi fået skrevet ind i klimaplanen, at vi vil eksperimentere med udbud, hvor brugte byggematerialer bliver bygget ind i udbuddet," fortsætter han.

Invitation: Temauge om grøn omstilling gennem offentlig innovation

Vil eksperimentere med udbud

Køge kommune har som led i projektet Cirkulær Sjælland samarbejdet med bl.a. affaldsselskabet ARGO om at tilvejebringe en praksis for cirkulært byggeri og genanvendelse af genbrugte materialer i nyt byggeri.

Processen har handlet om indsamling og formidling af brugte byggematerialer og om lagerkapacitet på genbrugspladser. 

I dag har man indskrevet i klimaplanerne, at man vil eksperimentere med udbud, hvor brugte byggematerialer skrives ind i udbuddet. Indsatsen følges op i et nyt projekt 'Circular Builders', hvor renoveringen af Musikskolen skal ske efter et cirkulært udbud og opførelsen af et 'Klimahus' i Tiny Varigheden skal ske efter markedsdialog om design for disassembly og LCA i nybyggeriet.

Tilmeld dig temaugen om grøn omstilling

Hør mere om Køge Kommunes arbejde med cirkulært byggeri til COI's digitale temauge om grøn omstilling. Til arrangementet får du:

  • Inspiration og og indblik i konkrete cases med implementerede og værdiskabende løsninger, præsenteret af frontløbere fra den offentlige sektor.
  • Eksperters perspektiver på de præsenterede cases og deres bud på, hvordan vi styrker den grønne omstilling.

Læs mere og tilmeld dig

Deadline for tilmelding: Onsdag den 15. september 2021 kl. 12.00. Arrangementet er gratis.

Se en video om Det Grønne Hus herunder:

Video: Renovering af Det Grønne Hus (video: Gate 21).