Ny OECD-rapport roser Danmark: Blandt de bedste i verden til offentlig innovation

Den danske offentlige sektor er en international rollemodel. Men vi må ikke blive selvtilfredse, viser en undersøgelse af innovation i den offentlige sektor i Danmark, som OECD offentliggør i dag.

Billede: Innovation er en stærk del af den danske offentlige sektor. Styrkerne på dette område er tydeligt fremvist gennem årtiers historie.

Den danske offentlige sektor er en rollemodel inden for offentlig innovation.

Ansatte overalt i den offentlige sektor – børnehaver, jobcentre, sygehuse, politistationer – arbejder flittigt på at innovere for at imødekomme samfundets skiftende behov og udfordringer.

Og det er godt. For offentlig innovation er mere nødvendigt nu end nogensinde.

Stærk del af den offentlige sektor

Sådan lyder det i en ny undersøgelse af offentlig innovation i Danmark, som OECD offentliggør i dag.

Undersøgelsen – 'Public Sector Innovation Scan of Denmark' – er lavet med assistance af Center for Offentlig Innovation (COI).

"Innovation er en stærk del af den danske offentlige sektor. Styrkerne på dette område er tydeligt fremvist gennem årtiers historie – og spænder over alle niveauer af den danske offentlige sektor," siger Marco Daglio, leder af Observatory of Public Sector Innovation, OECD.

Skal rustes til store udfordringer

Coronakrisen har i særlig grad har vist styrkerne ved innovationssystemet i Danmark, fremhæver han. Her måtte offentligt ansatte fra alle niveauer i lyntempo indføre og skalere nye løsninger.

For eksempel lynimplementering af videokonsultationer hos praktiserende læger, ilt-robotter som aflastning på sygehusene og samtaler med ledige over telefon i stedet for fysisk fremmøde.

Men selvom den danske offentlige sektor står stærkt over for aktuelle, øjeblikkelige udfordringer, skal den rustes endnu bedre til at løse de kommende års store udfordringer – heriblandt klimakrisen og den demografiske udvikling.

Lav en national innovationsstrategi

Derfor anbefaler OECD-rapporten at lave en national innovationsstrategi, der kan skabe fælles strategisk retning og drive løsningen af de komplekse, samfundsmæssige udfordringer.

Pia Gjellerup, centerleder i COI, hilser anbefalingen af en national strategi for offentlig innovation velkommen.

"Det er den fælles retning, som en national strategi for offentlig innovation kan bringe os, som er det interessante i anbefalingen her. Vi har virkelig stærke lokale, regionale og statslige afsæt for innovation. Et samspil om prioritering og udvalg af mål vil kunne øge gennemslaget for bestræbelserne. Det vil øge mulighederne for at udfolde løsninger på komplekse samfundsudfordringer – de mere radikale innovationer, som også blev efterspurgt i Toplederrapporten sidste år," siger Pia Gjellerup.

Udgangspunkt kan få et skud vitaminer

Hun fremhæver, at det stærke danske udgangspunkt for offentlig innovation kan få et skud vitaminer ved dette blik på os udefra:

"Vi skal udnytte det utroligt gode miljø for ledere og medarbejdere for at skabe værdifulde forandringer tæt på borgerne og i samspil virksomheder, som er en selvfølge de fleste steder i dag, og som bekræftes af OECD. Erfaringerne og kapaciteten skal løfte os op på det næste niveau – de større missioner og det fremtidsorienterede innovationsarbejde. Det er nødvendigt, for udfordringerne står ikke stille," siger Pia Gjellerup.

 → Download og læs hele den nye OECD-rapport her