Norge har vedtaget en stortingsmelding om offentlig innovation. Bør Danmark følge trop?

I februar vedtog det norske Storting en melding om offentlig innovation, der samler og sætter national retning. Der er masser af inspiration at hente, mener centerleder Pia Gjellerup.

Billede: Den norske stortingsmelding om offentlig innovation blev vedtaget i februar.

En national retning på innovationsarbejdet.

Som samler, legitimerer og peger fremad.

Det er resultatet af den stortingsmelding om offentlig innovation, som Stortinget i Norge vedtog i februar.

Tydeligt på den nationale agenda

Med stortingsmeldingen har regeringen sat innovation i den offentlige sektor tydeligt på den nationale agenda, fortæller Henrik Dons Finsrud, fagleder i de norske kommuners organisation KS:

"Samtidig er innovation defineret som én af regeringens hovedstrategier til at løse de udfordringer, samfundet står overfor i årene, der kommer," siger han.

Hanne-Cecilia Bjørka fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) i Norge mener, at stortingsmeldingen giver et godt fundament for det videre innovationsarbejde.

"Meldingen slår fast, at innovation i den offentlige sektor skal være en del af den nye normal og præge alt hvad vi gør. Innovation er ikke noget, vi kan fravælge, siger hun og fortsætter:

"Mere innovation i den offentlige sektor er afgørende for at videreudvikle et godt servicetilbud til borgerne og for at løse nutidens og fremtidens store udfordringer."

Et mål og 10 hovedgreb

Den norske stortingsmelding har været længe undervejs og er blevet til i en åben og inkluderende proces.

Den blev første gang præsenteret af regeringen i juni 2020 under titlen 'En innovativ offentlig sektor – kultur, ledelse og kompetence'.

I stortingsmeldingen præsenterer regeringen et mål, tre principper for offentlig innovation og 10 hovedgreb, målet skal nås gennem:

  1. Rammebetingelser for innovation
  2. Virkemidler for innovation
  3. Digitalisering og ny teknologi
  4. Kultur for innovation
  5. Kompetence for innovation
  6. Forsøg og eksperimenter
  7. Samarbejde om innovation
  8. Innovative indkøb og offentlig-privat samarbejde
  9. Samarbejde med vidensinstitutioner
  10. Gevinstrealisering og spredning.

Download hele stortingsmeldingen (eksternt link) >

Samler og skaber fælles retning

Pia Gjellerup, centerleder i COI, hæfter sig ved, at stortingsmeldingen samler mange aktører på tværs af sektorer og skaber en fælles retning:

"Det geniale og måske karakteristisk nordiske ligger i, at man bygger videre på mange aktørers eksisterende indsatser og viden – men giver det en mere fælles retning. Man træder ikke eksisterende blomster ned, men giver de eksisterende miljøer et tydeligere perspektiv. Både ved at vise sammenhæng og ved at en vise en fælles retning fremad. Det er et fint eksempel på, at svaret slet ikke er en hårdt styret top-down udrulning fra én central aktør," siger hun.

Læs også: Norsk stortingsmelding om offentlig innovation: "Et meget vigtigt signal"

Pia Gjellerup hæfter sig også ved, at stortingsmeldingen italesætter kultur og kompetence som to meget vigtige områder at sætte ind på.

Bør Danmark følge trop? Ja.

"Det er jo ikke et kvikfiks at arbejde med kultur og kompetencer, der fremmer offentlig innovation. Men det er et kvalitetsstempel i stortingsmeldingen, at der peges på faktorer, som er afgørende for varig forandring, frem for indsatser eller opgaver, som er nemmere at sætte flueben ved – men som vil have mindre effekt for faktisk at fremme en endnu mere innovativ offentlig sektor, der står styrket til at håndtere de komplekse samfundsmæssige problemer," siger hun.

Stortingsmeldingen indeholder generelt mange gode elementer til efterfølgelse, understreger Pia Gjellerup.

"Hvis vi også vil sætte national strategisk retning på offentlig innovation giver det i den grad mening, at vi henter inspiration fra andre nordiske lande, der ikke kun står med de samme samfundsmæssige udfordringer som vi – eksempelvis klima og demografi – men som også har nogle samfundsmæssige strukturer og kulturer, der minder om vores. Der er meget inspiration at hente i både tilblivelsen af stortingsmeldingen og nu i den videre implementering af den," fortsætter Pia Gjellerup.

"Hvis vi også vil sætte national strategisk retning på offentlig innovation giver det i den grad mening, at vi henter inspiration fra andre nordiske lande."

Pia Gjellerup, centerleder i COI

Arbejdet begynder først nu

Stortingsmeldingen er baseret på et stort inddragelses- og analysearbejde. For eksempel er der trukket på viden fra OECD's innovationsenhed OPSI, der har kortlagt status for innovation i den offentlige sektor i Norge på overordnet niveau. I analysearbejdet er der også kigget til de andre nordiske lande.

Det gælder både den analyse af de nordiske landes innovationssystemer, som NIFU og Rambøll Management Consulting lavede på vegne af KMD, KS og Difi (den norske styrelse for forvaltning og IKT) i 2019.

Læs også: Ny rapport: Her taber Danmark terræn

Der trækkes også på tal fra de nordiske Innovationsbarometre – statistikker over offentlig innovation – som er præsenteret i publikationen 'Measuring New Nordic Solutions'.

Allerede et vigtigt redskab

Meldingen peger også på eksisterende værktøjer til at styrke kultur og kompetencer i offentlig innovation. Eksempelvis den danske Grønspættebog til vejledning til evaluering af offentlig innovation.


Hanne-Cecilie Bjørka fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) i Norge glæder sig over den åbne og inkluderende proces. Hun understreger dog, at det egentlige arbejde først begynder nu.

"Det er nu, arbejdet virkelig begynder. Vi i ministeriet arbejder på at iværksætte tiltagene i rapporten og realisere politikken, naturligvis i samarbejde med mange andre," siger hun.

"Jeg får feedback fra både ledere og medarbejdere om, at budskabet allerede er blevet et vigtigt redskab i deres arbejde for at innovere tjenester til borgerne og skabe et mere bæredygtigt samfund. Det er særligt glædeligt at høre, for det er jo målet," fortsætter Hanne-Cecilie Bjørka.

Skaber nye samarbejder

Henrik Dons Finsrud, fagleder i KS, havde gerne set, at stortingsmeldingen var gået endnu videre i forhold til at gøre den offentlige sektor er i stand til at imødegå samfundsudfordringerne.

Han ser nu frem til at bidrage til Kommunal- og Moderniseringsdepartementets arbejde med at udmønte stortingsmeldingen.

KS og KMD undersøger lige nu muligheden for et formelt samarbejde for at realisere ambitionerne i stortingsmeldingen. Her er etablering af pilotprojekter, udvikling af partnerskaber for radikal innovation og spredning af innovation er klare temaer, forklarer Henrik Dons Finsrud:

"Stortingsmeldingen er på denne måde med til at skabe nye former for samarbejde og sætte retningen for innovationsarbejdet i Norge," siger han.

Læs også: 3 erfaringer fra norsk partnerskab for radikal innovation

Henrik Dons Finsrud

"Stortingsmeldingen er med til at skabe nye former for samarbejde og sætte retningen for innovationsarbejdet i Norge."

Henrik Dons Finsrud, fagleder i de norske kommuners organisation KS.

Danmark kan lade sig inspirere

Pia Gjellerup, centerleder i COI, forklarer, at stortingsmeldingen er god læsning for alle med opgaver eller interesse i offentlig innovation.

"Dels giver den en god grundindføring i, hvad offentlig innovation er, og hvordan der kan arbejdes med offentlig innovation. Dels er den interessant at analysere og betragte som strategisk artefakt: Hvad kan vi lære af tilblivelsen af stortingsmeldingen i funktion som national strategi? Hvad kan vi lære af omsættelsen af strategien til praksis? Jeg glæder mig til at følge med i det videre arbejde," siger hun.

"Det er et ganske imponerende eksempel på, hvordan man gennem en åben og inddragende proces kigger på styrker og svagheder i det eksisterende offentlige innovationssystem – og derigennem får formuleret et fælles grundlag, der forankres i en politisk vedtagelse om den fremtidige fælles retning. Dét giver mening for de mange aktører at være involveret i. Det kan vi i Danmark godt lade os inspirere af."

Hvad mener du?

Skriv en kommentar under artiklen.

Skriv din egen kommentar