Her er de 5 nominerede til Publikumsprisen

Fem hverdagsinnovationer er nomineret til Publikumsprisen, den ene af to nationale innovationspriser for den offentlige sektor. Se dem her.

På billedet ses 'Min Hospitalven Hjulle', der gør hospitalsbesøget sjovere og tryggere.

Billede: Publikumsprisen handler om at fejre de små kloge greb, som vi gør i det daglige. På billedet ses 'Min Hospitalven Hjulle', der gør hospitalsbesøget sjovere og tryggere.

VikarApp, der reducerer administration. 'Set, hørt og forstået', der reducerer sygefravær. Min hospitalsven Hjulle, der skaber tryghed hos små syge børn. Den fleksible arbejdsplads i tandplejen, som også udvider åbningstiderne og giver bedre service til borgerne. Hurtig hjælp til udsatte børn via tidlig og tæt inddragelse.

Det er de fem innovationer, der er nomineret til Publikumsprisen.

Publikumsprisen er den ene af de to nationale innovationspriser for den offentlige sektor, som Center for Offentlig Innovation (COI) uddeler. 

→ Læs mere om innovationspriserne 2021

Glæder sig over bredden

Publikumsprisen er ret åben i sin invitation – vi vil gerne hylde innovationerne tæt på kerneopgaven, der løser dagligdagens mere simple udfordringer på de offentlige arbejdspladser og gør, at en opgave løses hurtigere og i en højere kvalitet end før.

Den invitation er blevet besvaret med mange forskellige innovationer. Især fra de kommunale arbejdspladser, der har stået for godt to ud af tre indstillinger.

Chefkonsulent i COI Lene Krogh Jeppesen glæder sig over bredden, der er i de indstillede Publikumspris-indstillinger.

"En af de store gevinster ved at COI laver Innovationspriser er, at når vi kaster et bredt net ud, så får vi en masse fisk i nettet – både nogle vi kendte og vidste var der, men også helt nye fisk," siger hun.

Coronakrisen spiller ind

Det er også sket denne gang, fortsætter Lene Krogh Jeppesen:

"Vi kan især i Publikumspris-indstillingerne tydeligt mærke coronakrisens præg på innovationsaktiviteten. Der er flere stærke fortællinger om, hvordan coronakrisen har ført til nye løsninger – især forskellige digitale løsninger – som også er i færd med at få en blivende værdi for medarbejdere og borgere," siger hun.

Vinderen af både Publikumsprisen og NYT SAMMEN BEDRE-prisen offentliggøres til Innovationsdagen den 5. maj 2021. En jury kårer vinderen af NYT SAMMEN BEDRE-prisen, mens det er deltagerne på Innovationsdagen, der kårer vinderen af Publikumsprisen.

Læs om vinderen i 2019: Virtual Reality mod social angst er vinder af Hverdagsinnovationsprisen

De fem nominerede

Læs beskrivelser af alle fem nominerede innovationer til Publikumsprisen 2021 herunder – og læs mere om priserne i faktaboksen allernederst:

Fleksibel arbejdsplads giver bedre service til borgerne

Egedal Kommune, Tandplejen

På arbejdspladser med faste åbningstider og direkte borgerkontakt kan fleksibilitet for den enkelte medarbejder ses som en modsætning til højt serviceniveau til borgerne. Coronakrisen har givet anledning til et nyt blik på, hvordan der kan skabes en bedre balance mellem arbejde og fritid for den enkelte medarbejder samtidig med, at der leveres bedre service til borgerne i Egedal Kommune.

I Tandplejen tilrettelægges åbningstider og informationssamtaler nu efter borgernes behov og medarbejdernes behov for større fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af arbejdstider og muligheden for at arbejde hjemmefra. Det har resulteret i udvidede åbningstider samt tilføjet en ny service for borgerne: telefonkonsultationer. Åbningstiderne er nu udvidet med 5½ time om ugen, så borgerne kan få tid kl. 7.30–16.00. Telefonkonsultationer gives overvejende til forældre med små børn og kan klares af medarbejderne hjemmefra.

Anerkendende pædagogik reducerer sygefravær

Hvidovre Kommune, Børnehuset Tinsoldaten

Analyser viser, at sygefraværet er højere i den offentlige end private sektor – også når der justeres for sammensætning af medarbejdere og andre faktorer. Sygefravær rammer både den enkelte syge medarbejder og arbejdspladsen, der skal ændre i planlægning af opgaver, vagter og evt. får vikarudgifter. Det estimeres, at en reduktion af sygefraværet med gennemsnitlig én dag pr. medarbejder pr. år vil frigøre ressourcer i den offentlige sektor, svarende til 400 millioner kroner.

I Børnehuset Tinsoldaten har en ny måde at tænke ledelse af medarbejdere i dagtilbud, reduceret sygefraværet fra 15,1 til 4,3 fraværsdage pr. medarbejder pr. år. Arbejdsmiljø-indsatsen er inspireret af den anerkendende pædagogiske tilgang 'set, hørt og forstået', børnehuset normalt bruger i arbejdet med børnene. Værktøjerne i det pædagogiske arbejde med børn i dagtilbud, fungerer nu også som værktøjer i jagten på det gode arbejdsmiljø for de ansatte. Det nye greb har skabt et arbejdsmiljø, hvor fagligheden trives, udvikles, medarbejderne sprudler af arbejdsglæde og sygefraværet er styrtdykket.

App reducerer administration og øger compliance for vikarer

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

De seneste år er der sket en stor stigning i antallet af brugeroprettelser i IT-systemerne i kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning (SUF). En succesfuld implementering af nyt omsorgs-system og Mobile First-strategi, havde ført til, at flere medarbejdere brugte deres mobile devices til dokumentation. På plejehjem og i hjemmeplejen er der ikke kun faste medarbejdere, men også vikarer. Vikarerne blev for hver vagt manuelt oprettet som nye it-brugere med bruger-id og adgangskoder. Det indebar masser af papir, omfattende arbejdsgange, manglende compliance og ekstremt høje transaktionsomkostninger.

En ny digital løsning: VikarAdgangs-app gør arbejdsgangen med at bestille og oprette vikarer i fagsystemerne mere effektiv, billigere og mere sikker. Løsningen anvendes nu i SUF's mere end 50 driftsenheder. Medarbejderne bruger de devices, de i forvejen har, så der er ikke indkøbt ny hardware. App'en, som har sparet cirka 6,5 mio. kr. i årlige driftsomkostninger, er udviklet for cirka 350.000 kr. og koster 200.000 kr. om året i drift. Løsningen blev implementeret på bare seks uger fra maj til juni 2020, og er både stabil og let at anvende, hvilket bl.a. viser sig ved, at der efter implementeringen slet ikke har været supporthenvendelser på anvendelsen af app'en.

Nyt koncept for underretninger giver hurtig hjælp til udsatte børn 

Ikast-Brande Kommune, Børne- og familieafdelingen

Bekymringer om børn og unges trivsel kræver en skriftlig underretning fra interne samarbejdspartnere, såsom skole- og dagtilbud, hvilket betyder, at familien skal vente i flere uger på unødigt bureaukrati. Den lange ventetid og uvished påvirker både barnets og familiens trivsel.

Ikast-Brande Kommune har reduceret denne ventetid med et online bookingsystem, der modtager underretninger fra interne samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne skal ikke længere skrive en skriftlig underretning, når de er bekymret for et barn eller ung, men derimod booke et underretningsmøde sammen med barnet og deres forældre. Den nye måde at underrette på inddrager i højere grad barnet, familie og samarbejdspartnere i processen og skaber en positiv dialog med fokus på konkrete løsninger. Tiltaget har, sammen med andre elementer i et frikommuneforsøg, reduceret ventetiden fra, at man bliver opmærksom på, at der er et barn, der har brug for hjælp, til der iværksættes hjælp med 73 pct.  

Non-touch spil gør hospitalssituationer nemmere for små børn

Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital/Børne-ungeafdelingen

Børn under 4 år er en svær aldersgruppe at støtte i deres egen mestring af hospitalssituationer, der er eller kan være forbundet med angst eller smerte. Det er svært at forklare og få børnene til at forstå, hvad der sker. Afledning er den mest anvendte mestringsstrategi til den aldersgruppe, fx med sæbebobler, men det har ikke været muligt at bruge i lang tid pga. af covid-19 og mundbindsbrug. Andre afledninger som fx lys og lyd, afleder kun børnene kortvarigt.

'Min hospitalsven Hjulle' hjælper børn i hospitalssituationer, der kan være forbundet med angst eller smerter. 'Min Hospitalsven Hjulle', er en iPad på et mobilt stativ formet som et dyr. iPad'en har to spil, udviklet til børn i alderen 1-4 år. Spillene anvender augmented reality og computer vision, så barnet spiller non touch, dvs. med blide bevægelser ud i luften enten alene eller sammen med en af forældrene. På den måde afledes barnets opmærksomhed fra hospitalssituationen til at lege med noget sjovt og spændende.