Se video: Innovationscafé om bæredygtighed og offentlig innovation

Katherine Richardson og Maria Gaden holdt oplæg til årets første Innovationscafé om bæredygtighed og offentlig innovation. Se eller gense deres oplæg her.

Billede: Katherine Richardson og Maria Gaden holdt oplæg til årets første Innovationscafé om bæredygtighed og offentlig innovation.

Bæredygtighed og offentlig innovation var temaet til årets første Innovationscafé.

Den blev afholdt digitalt fredag den 21. maj 2021 tog udgangspunkt i oplæg fra:

  • Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Hun forsker i hvordan menneskelige aktiviteter påvirker Jordens overordnede miljøtilstand og er medlem af Klimarådet.
  • Maria Gaden, faglig leder, Center for Bæredygtige Hospitaler, Region Midtjylland. Hun har de seneste år været en drivkraft i opbygningen af regionens bæredygtighedsfokus internt på hospitalerne bl.a. med fokus på omstilling til cirkulær økonomi.

Tænk effektivitet i forhold til ressourcer

Katherine Richardson gav en overordnet introduktion til bæredygtighed og understregede blandt andet, at hvis alle levede, som man gør i Danmark, ville vi have brug for 4,2 jordkloder:

"Vi er vant til at tænke effektivitet i forhold til penge. Nu er det på tide, at vi tænker på effektivitet i forhold til ressourcer. Der er enorme muligheder inden for det offentlige med for eksempel indkøbsaftaler – altså den måde, man laver udbud på. Der er masser af forskellige måder, man kan gribe det her an på," sagde hun.

Maria Gaden talte om fokus på innovation og bæredygtighed – og hvorfor det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind, når vi tænker sundhedsinnovation.

Klimaforandringer er den største trussel

"Vi ved, at sundhedssektoren står for ca. 6 procent af Danmarks CO2-aftryk. Flytrafikken står for 3-4 procent. Så vi er oppe at spille med nogle af de tunge drenge. Samtidig er klimaforandringerne ifølge WHO den største trussel mod sundhed i det 21. århundrede," sagde hun.

"Så der er et paradoks: Som sundhedsvæsen bidrager vi negativt til klimaforandringerne, og samtidig er vi sat i verden for at skabe sundhed," fortsatte hun og fortalte derefter om det konkrete arbejde med bæredygtighed i Region Midtjylland.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu – næste digitale Innovationscafé bliver afholdt fredag den 25. juni 2021.

Se Katherine Richardsons oplæg:

Video: Se Katherine Richardsons oplæg til COI's Innovationscafé om bæredygtighed og offentlig innovation.

Se Maria Gadens oplæg:

Video: Se Maria Gadens oplæg til COI's Innovationscafé om bæredygtighed og offentlig innovation.