"En national strategi for offentlig innovation kan samle os og sikre, at vi går i samme retning"

Sine Egede Eskesen, direktør i Bikubenfonden, synes, at en national strategi for offentlig innovation er en god idé. Den kan samle og skabe fælles retning, mener hun.

Billede: Sine Egede er chef for socialområdet i Bikubenfonden.

"Hvis vi arbejder fokuseret og systematisk med innovation, kommer vi meget længere med rent faktisk at finde løsninger på nogle af de problemstillinger, vi endnu ikke er lykkes med."

Sådan siger Sine Egede Eskesen, direktør i Bikubenfonden, om behovet for en national strategi for offentlig innovation. Hun mener, at en national strategi ligger godt i forlængelse af det arbejde, fonden allerede gør på fx socialområdet.

"Fra min stol giver det mening at skabe en national strategi for offentlig innovation," siger hun med afsæt i hendes viden og erfaring fra netop socialområdet.

Skabe fælles strategisk retning

I slutningen af marts offentliggjorde OECD en undersøgelse af offentlig innovation i Danmark.

Undersøgelsen – 'Public Sector Innovation Scan of Denmark' – roste generelt det danske innovationsarbejde. Samtidig indeholdt den fem anbefalinger til at styrke det yderligere.

Heriblandt at lave en national innovationsstrategi, der kan skabe fælles strategisk retning og drive løsningen af de store, komplekse samfundsudfordringer.

Læs også: Ny OECD-rapport roser Danmark: Blandt de bedste i verden til offentlig innovation

Anbefalinger rammer spot on

Sine Egede deltog i en workshop afholdt af COI og OECD forud for lanceringen af den nye undersøgelse.

Hun bider mærke i, at en national strategi ifølge OECD skal kobles sammen med de andre anbefalinger – herunder at styrke arbejdet med missions-orienteret innovation, som Bikubenfonden allerede arbejder med i initiativet 'Min vej hjem' og Hjem til Alle alliancen.

"Jeg kan jo bedst udtale mig med afsæt i socialområdet. Men her rammer anbefalingerne i OECD-undersøgelsen virkelig spot on. Hvis man kan sige det samme på klimaområdet og andre områder, fordi der er nogle ting, der er generiske, når vi taler innovation og udvikling – så har det virkelig noget kørende for sig," siger Sine Egede Eskesen.

Læs også: OECD-chef: "En national innovationsstrategi sender et signal"

Fokuseret og systematisk arbejde

I Hjem til Alle alliancen samarbejder Bikubenfonden med en række aktører – herunder offentlige myndigheder, frivillige organisationer, private investorer og den almene boligsektor – om at stoppe hjemløshed blandt unge.

Blandt andet her oplever Sine Egede Eskesen, at det fokuserede og systematiske arbejde med innovation gør, at man kommer længere med faktisk at finde løsninger på nogle af de problemstillinger, vi endnu ikke er lykkes med at løse.

"Når jeg siger det, er det fordi, vi beskæftiger os med det, man kan kalde 'gamle' problemer – fx problemet med hjemløshed. Det er noget, vi har kendt til i mange, mange år, men vi er ikke før nu lykkes med at finde løsninger," siger hun.

"Jeg kan jo bedst udtale mig med afsæt i socialområdet. Men her rammer anbefalingerne i OECD-undersøgelsen virkelig spot on. Hvis man kan sige det samme på klimaområdet og andre områder, så har det virkelig noget kørende for sig."

Sine Egede Eskesen, direktør i Bikubenfonden

Koblet op på de store udfordringer

De andre anbefalinger, en national strategi for offentlig innovation ifølge OECD skal kobles sammen med, handler om at opbygge kapacitet til fremtidsorienteret innovation, forbedre kapaciteten til evaluering, læring og spredning af innovation innovation samt at sikre konsekvent finansiering til offentlig innovation.

Sune Knudsen, vicedirektør i Dansk Design Center, udtalte i sidste uge, at en national innovationsstrategi skal være koblet meget tæt sammen med de overordnede udfordringer, vi står overfor:

"Klimakrise, demografi, FN's Verdensmål. Det vil være stærkt, hvis en strategi kan understøtte arbejdet med de missioner," siger han.

Læs også: "En national strategi for offentlig innovation skal understøtte arbejdet med de store udfordringer"

Skal investere i kapacitetsopbygning

Sine Egede Eskesen, direktør i Bikubenfonden, hæfter sig også ved OECD-undersøgelsens fokus på kapacitetsopbygning.

"Det kan jeg også genkende meget fra vores arbejde. Vi bliver nødt til at lægge en indsats der. Vi har fx fundet ud af, at det ikke er nok i kommunerne bare at invitere deres medarbejdere ind uden også at klæde dem på til at arbejde med nytænkning," siger hun og fortsætter:

"Der skal simpelthen investeres i kapacitetsopbygning inden for innovation. Og det er min oplevelse, at det er vigtigt at gøre på alle niveauer, hvis vi netop skal skabe løsninger, som bliver forankret."

Anerkendelse fra øverste hånd

Et andet tema, Sine Egede Eskesen hæfter sig ved, er koblingen mellem de lokale eksperimenter og den nationale dagsorden, som i forvejen i høj grad optager Bikubenfonden.

Sine Egede Eskesen mener, det vil være ærgerligt, hvis OECD's anbefalinger ender med at samle støv i stedet for at komme ud at leve:

"Ud over at samle os og sikre, at vi går i samme retning, er en national strategi for offentlig innovation en måde helt fra øverste hånd at anerkende, at innovation er noget, vi bør prioritere og bruge tid på."

Hvad mener du? Skriv en kommentar herunder:

Skriv din egen kommentar